Chợ Farmers Market tại Herndon của Quận Fairfax sẽ mở cửa trở lại vào ngày 18 tháng 6 năm 2020


SOURCE Fairfax County, Virginia

Chợ Farmers Market tại Herndon của Quận Fairfax sẽ mở cửa trở lại vào ngày 18 tháng 6 năm 2020
Chợ Farmers Market Herndon sẽ mở cửa ngày 18 tháng 6
Ngày 11 tháng 6 năm 2020

Chợ Farmers Market của Cơ quan Công viên Hạt Fairfax tại Herndon sẽ mở cửa cho mùa vào thứ Năm ngày 18 tháng 6 năm 2020.

Các chợ chỉ dành cho nhà sản xuất của quận bán trái cây tươi, rau, thịt, đồ nướng và nhiều thứ khác. Nông dân và nhà sản xuất chỉ có thể bán những gì họ nuôi trong trang trại của họ hoặc làm từ đầu. Các thị trường đã mở trên cơ sở từng giai đoạn trong năm nay, khi điều kiện sức khỏe cho phép và các nguồn lực có sẵn để phục vụ thị trường.

Chợ của Herndon nằm trên dãy phố 700 của Phố Lynn, bởi Red Caboose. Nó sẽ mở cửa vào Thứ Năm, từ 8 giờ sáng đến 12:30 tối Địa điểm và giờ hoạt động của chín Chợ Farmers Market khác có thể được tìm thấy trên trang web của Chợ Farmers Market.

Nếu có thể được thì người mua hàng tại tất cả các chợ được khuyến khích đặt hàng trước các mặt hàng của họ trực tiếp từ các nhà cung cấp địa phương .

Nhấp vào Danh sách Đặt hàng của nhà cung cấp tTrên trang web Farmers Market để biết danh sách tất cả các nhà cung cấp cho chợ và chính sách đặt hàng của họ. Bạn cũng có thể nhấp vào một chợ riêng lẻ để biết chi tiết về các nhà cung cấp tại chợ đó và hướng dẫn sắp xếp trước.

Tại các chợ, khách hàng được yêu cầu tuân thủ tất cả các quy trình an toàn COVID-19 bao gồm giới hạn người mua hàng ở hai người trong mỗi hộ gia đình, đeo khăn che mặt và duy trì khoảng cách 6 feet so với những người khác. Có thể có một hàng chờ và sẽ có một con đường một chiều đi qua các thị trường. Để cung cấp cho tất cả mọi người trải nghiệm mua sắm tốt nhất có thể, vui lòng xem nguyên tắc thị trường 2020 trong Infographic trước chuyến đi mua của bạn.

Để biết thêm thông tin, liên hệ với Pam Smith theo số 703-324-9781 hoặc Pamela.Smith@FairfaxCounty.gov .
Herndon Farmers Market Will Open June 18
June 11, 2020
marketThe Fairfax County Park Authority’s Farmers Market in Herndon will open for the season on Thursday, June 18, 2020.

The county’s producer-only markets sell fresh fruits, vegetables, meats, baked goods and more. Farmers and producers may only sell what they raise on their farms or make from scratch. The markets have opened on a phased basis this year, as health conditions allowed and resources became available to serve markets.

Herndon’s market is on the 700 block of Lynn Street, by the Red Caboose. It will be open on Thursdays from 8 a.m. to 12:30 p.m. Locations and operating hours of the nine other markets can be found on the Farmers Markets website.

When possible, shoppers at all of the markets are encouraged to preorder their items directly from the local vendors.

On the Farmers Markets website, click on the Vendor Preorder List for a list of all market vendors and their ordering policies. You can also click on an individual market for details on the vendors at that market and preordering instructions.

At the markets, customers are asked to comply with all COVID-19 safety procedures, including limiting shoppers to two persons per household, wearing facial coverings, and maintaining 6 feet of distance from others. There may be a waiting line, and there will be a one-way path through the markets. To give everyone the best shopping experience possible, please consult the 2020 Market Guidelines infographic before your visit.

For more information, contact Pam Smith at 703-324-9781 or Pamela.Smith@FairfaxCounty.gov.
https://www.fairfaxcounty.gov/parks/park-news/2020/z-ir075

You May Also Like

More From Author