Thông Báo

Thông điệp Tiếng Việt vào Thứ Năm ngày 7 tháng 7 năm 2020 của Tổng Giám Đốc Scott Brabrand: Hạn chót cho Phụ huynh ghi danh 1 trong hai lựa chọn Trở Lại Trường cho con em của mình kéo dài đến ngày 15 tháng 7, Đề xuất bắt đầu đi học ngày 8 tháng 9 cho FCPS

Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS Thông điệp Tiếng Việt vào Thứ Năm [Read More…]