FCPS Loan Tin Tiếng Việt “Sắp Đến Ngày Tựu Trường” vào Thứ Năm ngày 26 tháng 8 năm 2020


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLSFCPS Loan Tin Tiếng Việt “Sắp Đến Ngày Tựu Trường” vào Thứ Năm ngày 26 tháng 8 năm 2020

FCPS Khởi động Ban Trợ giúp Công nghệ Kỹ thuật, Chuẩn bị cho Học sinh và Gia đình Sẵn sàng cho Học tập Từ Xa
Để hỗ trợ các gia đình làm việc với con em học sinh cho việc học tập từ xa, Hệ Trường Công Quận Fairfax đang ra mắt một Ban Trợ giúp Công nghệ cho Phụ huynh mới vào ngày thứ Hai, 24/8. Số điện thoại của Ban là 1-833-921-3277 (833-921-FCPS). Các cuộc gọi sẽ được trả lời bởi nhân viên từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm, 7 ngày một tuần. Nếu Ban Trợ Giúp không giải quyết vấn đề trên điện thoại cho phụ huynh hoặc giám hộ được, họ sẽ lập hộ cho phụ huynh một phiếu yêu cầu trợ giúp từ một bộ phận thích hợp của FCPS.

Phụ huynh hoặc người giám hộ mà cần trợ giúp bằng một ngôn ngữ khác ngoài Anh ngữ cần cho nhân viên ban trợ giúp biết, và một thông dịch viên sẽ cùng hỗ trợ trên cuộc gọi. ( FCPS cũng có các đường dây thông tin cho phụ huynh hiện hành với 8 ngôn ngữ để giải đáp các câu hỏi tổng quát về FCPS.)
https://www.fcps.edu/resources/family-engagement/parent-information-phone-lines

FCPS cũng đã lập nên một cổng mạng / online portal để cho phép các học sinh lớn hơn , phụ huynh và giám hộ trực tiếp yêu cầu trợ giúp công nghệ kỹ thuật.
https://itweb.fcps.edu/itsupport/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

Hãy tìm đến thông tin về Ban Trợ giúp Công nghệ cho Phụ huynh / Parent Technology Help Desk.
https://www.fcps.edu/news/fcps-launches-new-parent-technology-help-desk-readies-students-and-families-virtual-learning

Buổi Họp của Tổng Giám đốc với Cộng đồng Sắp tới sẽ vào hôm thứ Tư, 26/8.
Hãy tham gia với Tổng Giám đốc FCPS Scott S. Brabrand vào một cơ hội nữa để nêu thắc mắc và cho biết ý kiến của quý vị hôm thứ Tư, 26/8, từ 6 đến 7 giờ tối. Chủ đề trọng tâm của cuộc họp là về giáo dục đặc biệt.
Quý vị hãy gửi các thắc mắc vào trước đến returntoschool@fcps.edu hay gọi trực tiếp vào buổi họp tại số 1-800-231-6359. Cuộc họp có thể được xem trên kênh tivi 99 của FCPs hoặc xem trực tuyến trên mạng FCPS website.

Và có thể xem các buổi họp cộng đồng trước đây

Họp Cộng đồng với tiếng Tây Ban Nha vào hôm 1 tháng 9.

FCPS sẽ mở một họp cộng đồng trực tuyến bằng tiếng Tây Ban Nha hôm thứ Ba, 01/9 từ 6 đến 7 giờ tối. Nó sẽ được phát trên kênh tivi 99 của FCPs hoặc được xem trực tuyến trên mạng FCPS website.
https://www.fcps.edu/tv/ch99

Buổi họp cũng sẽ có đăng trên FCPS Spanish Facebook page.
https://www.facebook.com/FCPSES/

Việc Điểm danh Học sinh trong Niên khóa 2020-21
FCPS chào đón các gia đình học sinh mới và trở lại trường niên học 2020-21. Ngày tựu trường dạng ảo vào ngày 8 tháng 9 sẽ mang đến các thử thách thích thú. Thế nên chúng tôi hy vọng rằng những điều sau đây sẽ giúp gia đình hiểu được các thủ tục mới trong việc điểm danh.

Ở tiểu bạng Virginia, các học sinh, ở độ tuổi 5 -18 phải đến trường học đều đặn. Điều này là xác đáng cho dù FCPS cung cấp học tập từ xa hay trực diện trong trường. Giáo viên sẽ điểm danh trong buổi học và bảo đảm tất cả học sinh được đếm. Phụ huynh có thể giúp nhà trường trong ửnày qua các việc như dau đây:

Bảo đảm rằng học sinh đăng nhập vào các lớp đúng giờ và trong nguyên ngày học
Gọi điện hay gửi email qua đường dây điểm danh nếu (các) học sinh không thể tham gia ngày học
Truyền đạt mọi quan tâm đến với nhà trường, như là có khó khăn nối kết vào mạng nhà trường hay tiếp cận các lớp học của FCPS
Báo cáo mọi khó khăn, như là học sinh bị bệnh hay mọi vấn đề mà có thể ngăn trở học sinh tham gia học tập đều đặn
Trả lời điện thoại hoặc email từ nhà trường khi được thông báo con em học sinh đã không tham gia ngày học
Bảo đảm rằng con em học sinh nộp các nhật ký hoạt động như đã được chỉ dẫn.
Nếu con em không đăng nhập được vào buổi học trực tuyến diện-đối-diện với giáo viên, nhưng các thầy cô sẽ thu video lại buổi học và đăng video trong diễn đàn lớp học ảo Blackboard/Google Classroom , để cho học sinh có thể xem vào một lúc khác. Các video cũng có thể dùng cho việc ôn tập cho tất cả các học sinh.

Nếu phụ huynh gọi điện cho biết con em sẽ không hiện diện cho một số tiết học nào, học sinh sẽ được cho phép nghỉ lớp đó. Việc xin phép sau đó sẽ không làm thay đổi được lý do vắng mặt như đã được ghi nhận.

Nếu phụ huynh không gọi vào, và học sinh không đăng nhập thì học sinh được coi là vắng mặt cho tiết học đó. Cho học sinh cấp trung học, FCPS ghi nhận là “ hiện diện” khi có tham gia học hành trong các tiết học, và báo cáo tiết học nào mà học sinh đã không hiện diện trong lớp.

Các nhân viên FCPS sẽ làm việc với phụ huynh để bảo đảm rằng việc chuyển tiếp sang học tập trực tuyến được êm thắm như có thể nhất. Xin hãy giúp chúng tôi trợ giúp quý vị tạo lập cho con em được thành công.

Có thêm thông tin về việc điểm danh trên mạng.
https://www.fcps.edu/returntoschool/return-school-questions-and-answers

Hoạch định Trước cho việc Trở Lại Trường Trực diện
Tại phiên làm việc của Hội đồng Giáo dục hôm 18/8, Tổng Giám đốc Scott S. Brabrand đã cung cấp các số liệu sơ khởi mà FCPS sẽ dùng để quyết định khi nào trở lại với việc học tập theo nhóm đồng sự /cohort ( có thêm thông tin ở dưới đây), với dạng pha lẫn/hybrid hoặc hoàn toàn học trực diện trong trường. Những số liệu này bao gồm:

Các số liệu của Bộ Y Tế bang Virginia

Số ca nhiễm Covid-19 mới trên mỗi 100 nghìn người.
Phần trăm số các xét nghiệm dương tính
Mức độ bùng phát của Covid-19
Phần trăm số các ca nhiễm Covid-19 trong hàng ngũ nhân viên y tế.
Mức độ nhập vào nhà thương cấp cứu vì bệnh giống như do corona vi-rút gây ra
Mức độ nhập viện điều trị đặc biệt Covid-19 đã được xác định.
Phần trăm số giường bệnh viện đang có bệnh nhân.
Con số bệnh viện có báo cáo bị vấn đề có được thiết bị bảo vệ cá nhân.
Các Số liệu về Thực hiện Công tác

Khả năng có y tá chuyên về y tế công cộng hoặc phụ tá học sinh y tế trực phòng y tế trong trường
Các giáo viên đứng lớp sẵn sàng dạy trực diện trong trường
Có nhân viên trực gọi để theo dõi việc học tập trực diện trong lớp ( bao gồm cả giáo viên dạy thế)
Nhân viên hành chánh có sẵn cho việc học tập trực diện trong lớp
Có nhân viên chuyên chở
Quản lý thực phẩm và dinh dưỡng
Nhân viên lau dọn
Những số liệu được hoàn hảo sẽ được chia sẻ với Hội đồng Giáo dục vào tháng 9.

Các Tập thể Học Tập /Cohort Learning Groups

FCPS đã xác định các tập thể học sinh mà có nhu cầu cao nhất cho việc đi học lại trong trường và hy vọng sẽ mang chúng vào trường theo phương cách tiếp cận theo từng giai đoạn ( một nhóm cho mỗi hai tuần), bắt đầu vào tháng 9. Các học sinh đó bao gồm:

Nhóm 1: Học sinh mầm non thuộc dạng tự kỷ và mầm non theo lớp, các học viên Anh Ngữ với vốn liếng giáo dục giới hạn hoặc việc học hành đã bị gián đoạn, và một số giới hạn các lớp Giáo dục Cộng đồng và Tráng Niên, bao gồm các lớp Anh Ngữ cho Người Nói Ngôn ngữ Khác (ESOL), cho chương trình huấn luyện việc làm, và thực tập lái xe.
Nhóm 2: Học sinh của Key Center và Kilmer Center, các học sinh trung cấp và tiểu học thuộc chương trình học tập thích ứng, các địa điểm dịch vụ toàn bộ cho cấp tiểu học, các học viên Anh Ngữ mới, các ấu nhi và học sinh mẫu giáo.
Nhóm 3: Các học sinh cấp 1 và 2, và Trường Tiểu học Burke School
Xem toàn bộ các phiên họp bàn Trở Lại Trường của Hội đồng Giáo dục: Part I | Part II

Các Tài nguyên Thư viện trong FCPS
FCPS cung cấp tiếp cận đến nhiều sản phẩm in ấn và digital cho mọi học sinh các cấp từ Mầm Non đến 12 và cho các gia đình của chúng ta, nhằm hỗ trợ việc tham khảo, học tập và đọc giải trí. Hãy xem qua toàn bộ các kho dữ liệu trên mạng và các sách điện tử tại mạng https://www.fcps.edu/resources/library.

Chi tiết đăng nhập có tại thư viện trường.

Các tài nguyên bao gồm:

Sách Điện tử /eBook – MackinVIA: MackinVIA là một nền tảng cho các sách điện tử và sách đọc nghe của FCPS. Người dùng có thể tải xuống ứng dụng MackinVIA app từ các iOS and android app stores
để mà đọc hoặc nghe bằng thiết bị di động, hay là đăng nhập vào fairfax.mackinvia.com với tên đăng ký/username and mã/password cho mạng FCPS.
Với máy tính nhà trường phát, người dùng cũng có thể tìm thấy lối tắt cho MackinVIA. Bằng cách nào đi nữa, hãy chắc là đăng nhập vào giải FCPS màu xanh với tài khoản của mình.
Cách dùng MackinVIA: Hãy xem video dẫn giải các tính năng của MackinVIA.
Bản quyền Sử dụng Sách Digital: Phần lớn các tài liệu FCPS mua bị nhà xuất bản giới hạn chỉ cho một người dùng mỗi lúc sách được mượn. Khi một sách đã được mượn ra, các người khác có thể yêu cầu đặt giữ cho mình .
Ngày Định hướng dạng Ảo Sẽ Tiến hành
Phụ huynh và học sinh nên tham gia việc định hướng trực tuyến với các thầy cô và nhân viên nhà trường trước buổi tựu trường ngày 8 tháng 9. Mỗi trường sẽ sắp xếp các sinh họa định hướng và sẽ thông báo ngày giờ đến gia đình. Mục đích là để cho việc chuyển đổi của học sinh vào môi trường học tập dạng ảo yêm thắm như có thể nhất và để giảm thiểu mọi sự hồi hộp khi hướng tới trước và trong ngày tựu trường.

Các buổi sinh hoạt định hướng sẽ cho gia đình cơ hội để:

Gầy dựng quan hệ với nhân viên nhà trường và cộng đồng
Gặp các giáo viên
Tham dự cuộc trình bày tổng thể việc học tập trực tuyến sẽ thực hiện thế nào, như là việc đăng nhập vào trương mục Gmail của học sinh để truy cập các liên kết đến các lớp, và cách dùng các diễn đàn Blackboard Collaborate Ultra, GoogleMeet và Schoology.
Lấy thêm thông tin về các cách chuẩn bị cho ngày đầu đi học.
Sau ngày tựu trường, mỗi trường sẽ có một Tối Trở Lại Trường dạng Ảo nhằm định hướng thêm cho gia đình về môi trường hoc tập trực tuyến. Tối Trở Lại Trường sẽ mang lại cho gia đình một cái nhìn tổng thể của chương trình học và các kỳ vọng về việc điểm danh, tính điểm và các hỗ trợ cho học sinh

Các Tài nguyên cho Giáo dục Đặc biệt
Trang mạng Trở Lại Trường cho Giáo dục Đặc biệt /Special Education Return to School webpage đã được cập nhật và bao gồm các thông tin mới nhất cho gia đình.

Có thêm các hỗ trợ cho cộng đồng giáo dục đặc biệt của chúng ta qua các tài nguyên:

Liên lạc viên tại trường cho Hỗ trợ về Thủ tục – Procedural Support Liaison (PSL) Assigned by School
Văn phòng cho Thủ tục Tố tụng và Hội Đủ Điều kiện – Office of Due Process and Eligibility
Văn phòng cho Can thiệp và Ngăn ngừa – Office of Intervention and Prevention
Văn phòng cho Giảng huấn Giáo dục Đặc biệt – Office of Special Education Instruction
Thông tin về Chương trình Khoản 504 – Section 504 Information
Liên lạc Phụ tá Thanh tra viên cho Giáo dục Đặc biệt Dawn Clements tại ombudsman@fcps.edu.
Trung tâm Tài nguyên cho Phụ huynh – Parent Resource Center , email prc@fcps.edu hoặc gọi 703-204-3941.
Chương trình mới: Hỗ trợ Trở Lại Trường
Quận Fairfax đang mở một chương trình mới trông nom cho học sinh nhỏ tuổi nhằm ứng phó với việc đi học dạng ảo năm nay. Chương trình Hỗ trợ Trở Lại Trường (SRS) phản ảnh cam kết chung giữa Quận Fairfax và FCPS trong chính sách về công bằng xã hội và chủng tộc One Fairfax ,

và nhằm bảo đảm rằng mọi gia đình có được tiếp cận công bằng đến mọi dịch vụ mà gia đình cần để hỗ trợ việc học trực tuyến của con em.

Bắt đầu ngày 8 tháng 9, SRS sẽ cung cấp các chương trình nguyên ngày – thứ Hai đến thứ Sáu, 7:30 – 18:00 – và tại địa điểm cho trẻ em từ cấp mẫu giáo đến lớp 6 và cư ngụ trong Quận Fairfax và City of Fairfax.

Chương trình sẽ phục vụ khoảng 2,000 học sinh tại 37 trường. SRS sẽ hỗ trợ và trợ giúp con em học sinh với kinh nghiệm học trực tuyến cũng như là thực thi một học trình lôi cuốn cho học sinh trẻ nhỏ và hỗ trợ sự phát triển và tăng tiến của chúng.

Xin mời viếng trang mạng Hỗ trợ Trở Lại Trường / Supporting Return to School webpage.

Tiết mục Phát thanh Mới “Healthy Minds” Podcast: Tìm đến Một Người Lắng Nghe Mình
Ở cách xa nhau đang là không điều dễ dàng cho mọi người. Hãy nghe chương trình phát thanh podcast của FCPS Healthy Minds podcast tuần này về cuộc tiếp chuyện với bà Laura Mayer, giám đốc của văn phòng chuyên trách về trợ giúp đối phó với những tình trạng cá nhân khủng hoảng PRS CrisisLink, vốn là một đối tác cộng đồng quan trọng của FCPS.

FCPS được đề cập trong giòng tin tức
Các trường công Quận Fairfax giữ cho tài xế xe buýt, các nhân viên dịch vụ bận rộn trong khi học sinh ở nhà – Fairfax Co. schools to keep drivers, service workers busy as students stay home
Tổng Giám đốc FCPS nói chuyện về kế hoạch học tập dạng ảo – FCPS Superintendent – Fairfax County Schools superintendent discusses virtual semester plans

Trường Công Quận Fairfax chú tâm đến tài nguyên cho sức khỏe tâm thần cho học sinh – Fairfax County schools emphasizing mental health resources for students.
Giáo viên Quận Fairfax tìm cách thích ứng khi khởi đầu sự nghiệp trong thời đại dịch – Fairfax County teacher finds ways to adapt for career start amid pandemic
Quick Links:
Trở Lại Trường: Các Thắc mắc Thường Gặp cho Gia đình. (FAQs)
Lịch Năm học 2020-21 Standard School Year Calendar.
You May Also Like

More From Author