Lá Phiếu Mẫu của Đảng Cộng Hòa cho TỔNG TUYỂN CỬ năm 2021 ở quận Fairfax trong tiểu bang Virginia


Theo nguồn tin trên mạng của Đảng Cộng Hòa trong quận Fairfax (Fairfax County Republican)

Lá Phiếu Mẫu của Đảng Cộng Hòa cho TỔNG TUYỂN CỬ năm 2021 ở quận Fairfax trong tiểu bang Virginia
SAMPLE BALLOTS
Các Lá Phiếu Mẫu trong Quận Fairfax

Thống đốc Tiểu Bang Virginia
Glenn A. Youngkin

Phó Thống đốc Tiểu Bang Virginia
Winsome E. Sears

Bộ Trưởng Tư Pháp Tiểu Bang Virginia
Jason S. Miyares

Dân biểu Đại Biểu Tiểu Bang Virginia
KHU – ỨNG CỬ VIÊN

34 – Gary G. Pan
35 – Kevin E. McGrath
36 – Matthew J. Lang
37 – Kenny W. Meteiver
38 – Tom L. Pafford
39 – Maureen T. Brody
40 – Harold Y. Pyon
41 – John M. Wolfe
42 – Edward F. McGovern
43 – Brenton H. Hammond
44 – Richard T. Hayden
45 – Justin D. “J.D.” Maddox
48 – Edward William Monroe, Jr.
49 – Timothy E. Kilcullen
53 – Sarah White
67 – Bob L. Frizzelle
86 – Julie Anna Perry

Trái Phiếu Quận Fairfax
CÔNG KHỐ PHIẾU TRƯỜNG CÔNG LẬP
Quận Fairfax, Virginia, có nên ký hợp đồng mắc nợ,vay
tiền và phát hành công khố phiếu tu sửa với tổng số tiền
vay gốc tối đa là $360,000,000 cho các mục đích cung cấp
ngân quỹ, ngoài các khoản ngân quỹ từ công khố phiếu
trường học được cấp phép trước đây, để tài trợ, bao gồm
việc hoàn trả ngân khoản cho Quận dùng để tài trợ tạm
thời cho, những chi phí sửa sang trường học, bao gồm thu
mua, xây cất, mở rộng và tân trang các cơ sở, gồm các địa
điểm mới, các tòa nhà mới hoặc xây cất thêm, và tân trang
các tòa nhà, đồ đạc và thiết bị hiện có, cho hệ thống trường
công lập của Fairfax County hay không?


KHÔNG

KHÔNG CHẮC CHẮN LÀ QUẬN XANH CỦA BẠN?
Đây là danh sách các khu vực cho mỗi quận.
ĐƠN VỊ 34 – Chain Bridge, Churchill, Colvin, Cooper,
Forestville, Great Falls, Hickory, Kenmore, Langley, Salona #1,
Seneca, Shouse, Spring Hill, Westbriar, Wolftrap
ĐƠN VỊ 35 – Blake, Cedar Lake, Centerpointe, Freedom Hill,
Hunters Branch, Kilmer, Madison, Magarity, Nottoway, Oak Marr,
Oakton, Penderbrook, Rotunda, Thoreau, Tysons, Vienna #1,
Vienna #2, Vienna #4, Vienna #6
ĐƠN VỊ 36 – Aldrin, Armstrong, Cameron Glen, Difficult Run,
Dogwood, Flint Hill, Frying Pan, Glade, Hughes, Hunters
Woods, McNair, North Point, Reston #1, Reston #2, Reston #3,
South Lakes, Sunrise Valley
ĐƠN VỊ 37 – Eagle View, Fair Oaks, London Towne, Monument,
Mosby, Powell, Sideburn, Stone South, University, Villa
ĐƠN VỊ 38 – Baileys #1, Barcroft, Belvedere, Bristow, Brook Hill,
Columbia, Heritage, Holmes #1, Holmes #2, Hummer, Lincolnia,
Masonville, Parklawn, Poe, Ravenwood, Saint Albans,
Sleepy Hollow, Westlawn, Weyanoke #2
ĐƠN VỊ 39 – Alban, Bren Mar, Camelot #2, Canterbury, Chapel,
Crestwood, Danbury, Edsall, Forestdale, Garfield, Greenspring,
Kings Park, Lane #2, Lynbrook, No. Springfield, Pioneer,
Ravensworth, Ridgelea, Saratoga, Wakefield, Weyanoke #1
ĐƠN VỊ 40 – Bull Run, Centre Ridge, Centreville, Clifton,
Colchester, Compton, Deer Park, Fairfax Station, Green Trails,
Newgate, Old Mill, Popes Head, Spindle, Virginia Run,
Willow Springs, Woodyard
ĐƠN VỊ 41 – Bonnie Brae, Burke, Burke Centre, Cherry Run,
Fairview, Lake Braddock, Laurel , Little Run, Mantua, Olde Creek,
Parkway, Pohick, Price, Robinson, Signal Hill, Terra Centre,
White Oaks, Woodson
ĐƠN VỊ 42 – Cardinal, Fountainhead, Gunston, Hunt Valley,
Irving, Keene Mill, Laurel Hill, Lorton (portion), Newington,
Orange, Sangster, Silverbrook, South County, South Run,
Sydenstricker, Valley, West Springfield, Westgate
ĐƠN VỊ 43 – Army, Belvoir, Bush Hill, Cameron, Clermont,
Franconia, Huntington, Huntley, Island Creek, Kingstowne,
Lane #1, Lorton (portion), Lorton Station, Mount Eagle,
Rose Hill, Van Dorn, Villages, Virginia Hills
ĐƠN VỊ 44 – Belle Haven, Bucknell, Fairfield, Fort Hunt,
Groveton, Hayfield, Hollin Hall, Hybla Valley, Kirkside, Marlan,
Pinewood, Riverside, Sherwood, Stratford, Waynewood,
Woodlawn, Woodley
ĐƠN VỊ 45 – Belleview, Grosvenor
ĐƠN VỊ 48 – Chesterbrook, El Nido, Haycock, Kirby, Longfellow,
McLean, Salona #2, Westmoreland
ĐƠN VỊ 49 – Baileys #2, Crossroads, Glen Forest, Plaza,
Skyline, Willston
ĐƠN VỊ 53 – Camelot #1, Fort Buffalo, Gallows East,
Graham-Greenway, Marshall, Merrifield, Pimmit, Pine Ridge,
Pine Spring, Shreve, Timber Lane, Walker, Walnut Hill,
Westhampton, Woodburn
ĐƠN VỊ 67 – Brookfield, Chantilly, Cub Run, Fair Lakes,
Franklin, Greenbriar East, Greenbriar West, Hidden Meadow,
Lees Corner, Navy, Poplar Tree, Rocky Run, Stone North,
Stonecroft, Vale, Waples Mill
ĐƠN VỊ 86 – Armfield, Carson, Clearview, Coates, Floris,
Fox Mill, Herndon #1, Herndon #2, Herndon #3, Hutchison,
Oak Hill, Stuart, SugarlandYou May Also Like

More From Author