Thông Báo

Phân phát Bộ Xét Nghiệm Covid – 19 miễn phí với Giới hạn 4 bộ cho mỗi hộ gia đình trong khi nguồn cung cấp 300 bộ vẫn còn cho mỗi Thư Viện Reston, George Mason, Chantilly và Sherwood của Quận Fairfax County sẽ vào lúc 10 giờ sáng Thứ Tư ngày 11 tháng 1 năm 2022

Theo nguồn tin trên mạng của Quận Fairfax, Virginia Nguồn cung cấp có hạn của Bộ thử nghiệm COVID-19 Có sẵn vào Thứ 4, ngày [Read More…]