Các trường công FCPS trong Quận Fairfax sẽ tiếp tục đóng cửa và không có học tập ảo vào Thứ Ba ngày 4 tháng 1 năm 2022


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Các trường công FCPS trong Quận Fairfax sẽ tiếp tục đóng cửa và không có học tập ảo vào Thứ Ba ngày 4 tháng 1 năm 2022Cập Nhật: Các Trường Học và Văn Phòng FCPS Đóng Cửa Thứ Hai, 3 Tháng Giêng và Thứ Ba, 4 Tháng Giêng, 2022. Học Trực Tiếp và Học Qua Ảo Bị Hủy.
Các trường học và văn phòng trung tâm của FCPS đóng cửa hôm nay và sẽ đóng cửa vào ngày mai, 4 tháng Giêng, 2022. Việc học trực tiếp và ảo sẽ bị hủy bỏ.

Các hoạt động sau đây trong trường học và trên sân trường bị hủy bỏ:

các hoạt động ngoại khóa
các cuộc thi liên trường
thực hành nhóm
các chuyến đi thực địa
chương trình sau giờ học trung học cơ sở
các khóa học tập và đào tạo chuyên nghiệp
Trường trung học dành cho người lớn và GED
các chương trình giải trí và cộng đồng sử dụng bởi các nhóm bên ngoài không liên kết với FCPS
Các trung tâm giữ trẻ trong độ tuổi đi học (SACC) đóng cửa

ACE sinh viên nên kiểm tra email của họ để biết thông tin liên lạc từ nhân viên ACE và giáo viên hướng dẫn.

Các nhân viên được chỉ định là nhân viên thiết yếu phải tuân theo sự chỉ đạo của người giám sát. Tất cả các nhân viên khác được phép nghỉ hành chính khẩn cấp.

Kiểm tra COVID
Các quyết định về việc tiếp cận các địa điểm thử nghiệm FCPS COVID-19 sẽ được hoàn thiện vào sáng mai và sẽ phụ thuộc vào các điều kiện. Vui lòng kiểm tra trang web thử nghiệm để biết các cập nhật cho lịch trình.

Điều trần công khai
Ngày 4 tháng 1 năm 2022 CIP của Hội đồng Trường học Quận Fairfax và Điều trần Công khai Hai năm một lần bị hủy bỏ và sẽ được lên lịch lại vào một ngày sau đó.
https://www.fcps.edu/

You May Also Like

More From Author