Mừng Tết Nguyên Đán 2023 Lunar New Year Celebration at Tyson Corner’s Center


Theo nguồn tin của Tyson Corner’s Center

LUNAR NEW YEAR CELEBRATION
JANUARY 28, 2023 1:00 PM – 3:00 PM
Lunar New Year red lantern decorations.
This celebration will be hosted by the Asian American Chamber of Commerce and Tysons Corner Center. This year we will be featuring:

Lion Dance, Choy Wun Dance Troupe
Vietnamese Song, CDVNDMV
Chinese Musical Instrument – Guzheng, Alice Gu-Zheng Ensemble
Chinese Dance, Fairfax Chinese Dance Troupe
Magic Show, Sun Magic
Korean Dance, Korean Culture and Art of MD
Indonesia Dance, Santi Budaya Performing Arts, LLC
Mongolia Fashion Show, MONDO TRIP TODAY
Dragon Dance, Chinese Culture Institute
Join us for the fun at Fashion Court, Lower Level Nordstrom Wing Saturday, January 28th 1PM – 3PMMừng TẾT NGUYÊN ĐÁN
NGÀY 28 THÁNG 1 NĂM 2023 1:00 CH – 3:00 CH
Trang trí đèn lồng đỏ Tết Nguyên đán.
Mừng TẾT NGUYÊN ĐÁN này sẽ được tổ chức bởi Phòng Thương mại Người Mỹ gốc Á và Trung tâm Tysons Corner. Năm nay chúng tôi sẽ giới thiệu:

Múa Sư Tử, Đoàn Múa Choy Wun
Bài Hát Việt, CDVNDMV
Nhạc cụ Trung Quốc – Guzheng, Alice Gu-Zheng Ensemble
Múa Trung Quốc, Đoàn múa Trung Quốc Fairfax
Buổi biểu diễn ảo thuật, Phép thuật mặt trời
Khiêu vũ Hàn Quốc, Văn hóa và Nghệ thuật Hàn Quốc của MD
Khiêu vũ Indonesia, Nghệ thuật biểu diễn Santi Budaya, LLC
Trình diễn thời trang Mông Cổ, MONDO TRIP HÔM NAY
Múa rồng, Viện Văn hóa Trung Quốc
Hãy tham gia cùng chúng tôi để tận hưởng niềm vui tại Fashion Court, Lower Level Nordstrom Wing Thứ Bảy, ngày 28 tháng 1, 1 giờ chiều – 3 giờ chiều
https://www.tysonscornercenter.com/Events/Details/559816

You May Also Like

More From Author