Tham gia Đón Tết Nguyên Đán với Thư viện Oakton Library từ 10 giờ 30 sáng đến 11 giờ 30 sáng vào Thứ Bảy ngày 28 tháng 1 năm 2023


Theo nguồn tin của Fairfax County Public Library

Tham gia Đón Tết Nguyên Đán với Thư viện Oakton Library qua màn Múa Lân, làm các đồ thủ công và các Sinh Hoạt khác từ 10 giờ 30 sáng đến 11 giờ 30 sáng vào Thứ Bảy ngày 28 tháng 1 năm 2023

Lunar New Year Celebration
Join us at Oakton Library to celebrate the Lunar New Year! The Lunar New Year festivities will include crafts, such as making red envelopes, a money tree, and paper lanterns. In addition, the attendees will participate in the lion dance and other traditional celebratory activities. Taiwan Fun will be providing the crafts and music to help ring in Lunar New Year.

Recommended Preschool and up.

Date:
Saturday, January 28, 2023
Time:
10:30am – 11:30am
Location:
Oakton Meeting Room 1, Oakton Meeting Room 2
Library Branch:
Oakton Library
Categories:
Presentation\Performance Winter Reading Challenge
Audience:
Preschoolers School Age Children Teens
.Đón Tết Nguyên đán

Tết nguyên đán
Tham gia với chúng tôi tại Thư viện Oakton để chào mừng Tết Nguyên đán! Các lễ hội Tết Nguyên đán sẽ bao gồm các đồ thủ công, chẳng hạn như làm bao lì xì, cây tiền và đèn lồng giấy. Ngoài ra, những người tham dự sẽ tham gia múa lân và các hoạt động kỷ niệm truyền thống khác. Taiwan Fun sẽ cung cấp các món đồ thủ công và âm nhạc để giúp rung chuông trong dịp Tết Nguyên đán.

Khuyến nghị Trường mầm non trở lên.

Ngày:
Thứ bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2023
Thời gian:
10:30 sáng – 11:30 sáng
Vị trí:
Phòng họp Oakton Meeting Room 1, Oakton Meeting Room 2,
Chi nhánh thư viện:
Thư viện Oakton
Khán giả:
Người lớn quan tâm chung
Đăng ký là bắt buộc. Không có chỗ trống nhưng một danh sách chờ có sẵn.
https://librarycalendar.fairfaxcounty.gov/event/9813115

You May Also Like

More From Author