Mừng Tết Nguyên Đán 2023 Lunar New Year Celebration at George Mason University Center for the Arts


Theo nguồn tin trên mạng của Visit Fairfax

WHAT: Lunar New Year Celebration

WHEN: Saturday, January 21, 2023 from 4:30 PM to 7:30 PM

WHERE: Center for the Arts, 4373 Mason Pond Dr, Fairfax, VA 22030

You are cordially invited to join the Lunar New Year Celebration featuring a networking reception, buffet dinner, tea ceremony, culture activities, calligraphy demo, and culture exhibits.

– Shen Yun Show (https://www.shenyun.com/fairfax/george-mason-university-center-for-the-arts)

Date: Jan 21, 2023

4:30pm-7:30pm Lunar New Year Celebration Reception

George Mason University Center for the Arts, Dr. Linda Apple Monson Grand tier

2:00PM or 7:30PM Shen Yun Show
Mừng Tết Nguyên Đán

THỜI GIAN: Thứ Bảy, ngày 21 tháng 1 năm 2023 từ 4:30 chiều đến 7:30 tối

Ở ĐÂU: George Mason University Center for the Arts, 4373 Mason Pond Dr, Fairfax, VA 22030

Trân trọng kính mời quý vị đến tham dự Lễ đón Tết Nguyên đán bao gồm tiệc chiêu đãi giao lưu, bữa tối tự chọn, trà đạo, hoạt động văn hóa, trình diễn thư pháp và triển lãm văn hóa.

– Biểu diễn Shen Yun (https://www.shenyun.com/fairfax/george-mason-university-center-for-the-arts)

4:30 chiều-7:30 tối Tiệc chiêu đãi Tết Nguyên Đán

George Mason University Center for the Arts, Dr. Linda Apple Monson Grand tier

2:00 chiều hoặc 7:30 tối Biểu diễn Shen Yunhttps://www.fxva.com/event/lunar-new-year-celebration/37701/

You May Also Like

More From Author