Car Show on Labor Day Weekend 2003 – Triển Lãm Xe 2023 trong thành phố Fairfax


Theo nguồn tin translation of Google trên mạng của thành phố Fairfax

Lao động ngày Car Show

Tham gia với chúng tôi để 20 ngày lao động hàng năm Car Show

trình bày bởi Lions Club Clifton và thành phố Fairfax

Ngày Lao động – Thứ Hai 4 Tháng 9, 2023

8:00-03:00

Fire Station 3, 4081 University Drive, Fairfax, Virginia 22030

Triển lãm Ô tô Ngày Lao động Hàng năm do Thành phố Fairfax và Câu lạc bộ Clifton Lions phối hợp tổ chức. Sứ mệnh của chương trình là quyên tiền cho các tổ chức dịch vụ từ thiện ở địa phương. Life with Cancer (www.lifewithcancer.org) và Chương trình Cưỡi ngựa Trị liệu Bắc Virginia (www.NVTRP.org) là những đơn vị nhận chính. 100% số tiền thu được từ buổi biểu diễn sẽ được quyên góp và tất cả số tiền quyên góp nhận được đều được khấu trừ thuế. Bạn có thể quyên góp thông qua liên kết bên dưới bằng PayPal/Thẻ tín dụng hoặc gửi séc thanh toán cho Clifton Lions Club, PO Box 41, Clifton, VA 20124. Buổi biểu diễn mở cửa miễn phí cho công chúng, tuy nhiên khán giả được khuyến khích đóng

góp thực hiện quyên góp tham dự danh nghĩa.

www.labordaycarshow.org
WHAT: Labor Day Car Show
WHEN: 09/04/2023 8:00 AM – 3:00 PM
WHERE: Fire Station 3, 4081 University Drive, Fairfax, Virginia 22030

The Annual Labor Day Car Show is jointly produced by the City of Fairfax and the Clifton Lions Club. The mission of the show is to raise money for local charitable service organizations. Life with Cancer (www.lifewithcancer.org) and the Northern Virginia Therapeutic Riding Program (www.NVTRP.org) are the major recipients. 100% of the proceeds from the show will be donated and all donations received are tax deductible. Donations can be made either through the link below with PayPal/Credit Card or sending a check made payable to the Clifton Lions Club, P.O. Box 41, Clifton, VA 20124

The show is open to the public free of charge, however spectators are encouraged to make a nominal attendance donation.

https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/Calendar/Event/18851/20?backlist=%2f
You May Also Like

More From Author