Lễ hội Fall Church – 2023 – Falls Church Festival


Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Falls Church

Lễ hội Fall Church
Thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2023
Tòa thị chính và Sân trung tâm cộng đồng (300 Park Avenue)
10 giờ sáng đến 4 giờ chiều
Mưa hay nắng

Lễ hội Fall Church thường niên lần thứ 47 của chúng tôi sẽ quay trở lại Thành phố Nhỏ vào năm 2023! Sự kiện vui nhộn dành cho gia đình này có The Taste of Falls Church, một khu vườn bia, nhạc sống, chương trình giải trí dành cho trẻ em và các gian hàng của các thợ thủ công, doanh nghiệp và tổ chức dân sự địa phương.

Lễ hội 2023
Vé vào cửa và vé ăn uống và giải trí
Công chúng được vào cửa miễn phí nhưng đồ ăn, bia và các trò chơi giải trí yêu cầu phải mua một hoặc nhiều vé. Vé nếm thử đồ ăn và bia là 3 USD/vé.

Các trò giải trí dành cho trẻ em bao gồm cưỡi ngựa, nhà bơm hơi, cưỡi trẻ em, đồ thủ công và sân khấu giải trí dành cho trẻ em sẽ mang lại niềm vui cho cả gia đình! Vé cưỡi ngựa và cưỡi trẻ em được bán tại chỗ.

Nhà tài trợ lễ hội Falls Church

Entertainment & Beer Garden Sponsor: ROCK STAR Realty Group, KW Metro Center
Children’s Tent Sponsor: Communikids
The Kensington – Falls Church
Patient First
Kitchen Saver
Stein Sperling Bennett DeJong Driscoll PC
Goldfish Swim School – Falls Church
Tri Vista USA Design + Build
Prince William Home Improvement
Renewal by Andersen – Fairfax
The Goddard School of Falls Church
Vendor and Sponsorship Opportunities

Cơ hội nhà cung cấp và tài trợ

Trở thành nhà tài trợ sự kiện
Đơn ghi danh của nhà cung cấp
Đơn ghi danh cho Nhà hàng Taste of Falls Church (Lưu ý: Vui lòng không có xe bán đồ ăn. Nhà hàng phải có địa điểm cố định.)
Đơn ghi danh cho vườn bia
Đơn ghi danh hưởng lợi từ Vườn bia phi lợi nhuận
WHAT: Falls Church Festival 2023

WHEN: Saturday, September 23, 2023

WHERE: City Hall and Community Center Grounds, 300 Park Avenue, Falls Church, VA 22046

City Hall and Community Center Grounds (300 Park Avenue)
10 a.m. to 4 p.m.
Rain or shine
Our 47th Annual Falls Church Festival returns to The Little City in 2023! This family-fun event features The Taste of Falls Church, a beer garden, live music, children’s entertainment, and booths from local crafters, businesses, and civic organizations.

Festival2023
Admission and Tickets for Food and Amusements
Admission is free to the public, but food, beer, and amusement rides require the purchase of one or more tickets. Taste tickets for food and beer are $3 each.

Amusements for kids includes, pony rides, inflatable bounce houses, kiddie rides, crafts, and the children’s entertainment stage will bring fun for the whole family! Tickets for pony rides and kiddie rides available for sale onsite.

Falls Church Festival Sponsors
Entertainment & Beer Garden Sponsor: ROCK STAR Realty Group, KW Metro Center
Children’s Tent Sponsor: Communikids
The Kensington – Falls Church
Patient First
Kitchen Saver
Stein Sperling Bennett DeJong Driscoll PC
Goldfish Swim School – Falls Church
Tri Vista USA Design + Build
Prince William Home Improvement
Renewal by Andersen – Fairfax
The Goddard School of Falls Church
Vendor and Sponsorship Opportunities

Become an Event Sponsor
Vendor Application
Taste of Falls Church Restaurant Application (Note: No food trucks, please. The restaurant must have brick and mortar location.)
Beer Garden Application
Nonprofit Beer Garden Beneficiary Application
Email: recycling@fallschurchva.gov
https://www.fallschurchva.gov/638/Falls-Church-Festival

You May Also Like

More From Author