Fairfax City Restaurant Week Extended Until September, 17 2023 – Tuần lễ Nhà hàng Thành phố Fairfax được thêm một tuần nữa cho đến ngày 17 tháng 9 năm 2023


Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax

WHAT: Fairfax City Restaurant Week EXTENDED — Summer 2023

WHEN: 09/11/2023 – 09/17/2023

WHERE: Fairfax city, Virginia

EXTENDED!
Select restaurants are extending the Fairfax
City Restaurant Week
deals from September 11 – 17, 2023.

Visit the Fairfax City Restaurant week website (fairfaxcityrestaurantweek.com) for details, including participating restaurants and special deals.

$40 / $25 / $10

Stay tuned for details on our next event celebrating the many globally-diverse and independently-owned restaurants throughout Fairfax City!
Tuần lễ Nhà hàng Thành phố Fairfax 2023: Ngày 11-17 Tháng 9 Năm 2023
Ngày: 09/11/2023 – 09/17/2023
Địa điểm: Fairfax , Virginia

Tuần lễ Nhà hàng Thành phố Fairfax cho mùa hè 2023 kéo dài đến ngày 17 tháng 9 năm 2023

Nhà hàng tuần kỷ niệm cảnh ăn uống đa dạng của thành phố và cung cấp một cơ hội tuyệt vời để ăn cơm trưa với bạn bè, gia đình và hàng xóm, trong khi hỗ trợ cộng đồng nhà hàng Fairfax City. Trong nhà hàng tuần, thực khách sẽ được thưởng thức đặc biệt có giá trị, các menu ba khóa học tại nhà hàng tham gia thành phố, cùng với các yếu tố gia tăng của giải trí và khám phá.

Thông tin: fairfaxcityrestaurantweek@gmail.com , www.fairfaxcityrestaurantweek.com .
Audacious Ale Works
10940 Fairfax Blvd,
Fairfax, VA 22030
571.303.0177
audaciousaleworks.com
Menu

Baku Delicious
3900 Pickett Road, Suite C
Fairfax, VA 22031
703.503.3003
facebook.com/bakudelicious
Lunch | Dinner | 2 for $10

Bellissimo Restaurant
10403 Main St,
Fairfax, VA 22030
703.293.2367
bellissimorestaurant.com
Menu

Bollywood Bistro
3955 Chain Bridge Rd,
Fairfax, VA 22030
703.273.0031
bollywoodbistro.com
Menu

Capital Ale House
4069 Chain Bridge Rd Suite 3D,
Fairfax, VA 22030
703.957.2500
capitalalehouse.com
Menu

Curry Mantra
9984 Main St,
Fairfax, VA 22031
703.218.8128
dccurrymantra.com
Menu

Dolce Vita
10824 Fairfax Blvd,
Fairfax, VA 22030
703.385.1530
dolcevitaitaliankitchenandwinebar.com
Menu

Draper’s Steak & Seafood
3936 Blenheim Blvd,
Fairfax, VA 22030
571.407.5437
drapersrestaurant.com
Lunch | Dinner

El Pollo Rico
10801 Fairfax Blvd
Fairfax, VA 22030
703.995.5709
elpollorico.com
Menu

Fujisan Japanese Grill & Sushi Bar
10698 Fairfax Blvd
Fairfax, VA 22030
571.407.7105
fujisanva.com
Lunch | Dinner

Hamrock’s Restaurant
3950 Chain Bridge Rd,
Fairfax, VA 22030
703.385.5433
hamrocksrestaurant.com
Menu

Jas & Fam Caribbean Flavor
3850 Blenheim Blvd,
Fairfax, VA 22030
703.539.2702
Menu

Meokja Meokja
9619 Fairfax Blvd,
Fairfax, VA 22030
571.459.2875
website

Ned’s New England Deck
10655 Fairfax Blvd,
Fairfax, VA 22030
571.407.5217
nedsva.com
Lunch | Dinner | 2 for $10

PJ Skidoos
9908 Fairfax Blvd
Fairfax, VA 22030
703.591.4515
pjskidoos.com
Lunch | Dinner

Patriots Pub and Grill
10560 Main St
Fairfax, VA 22030
703.865.8111
patriotspubandgrill.com
Lunch | Dinner

Red Hot and Blue
4150 Chain Bridge Rd,
Fairfax, VA 22030
703.218.6989
redhotandblue.com
Menu

Roots Natural Kitchen
9444 Fairfax Blvd,
Fairfax, VA 22031
571.479.3225
rootsnaturalkitchen.com
Menu

The Auld Shebeen
3971 Chain Bridge Rd
Fairfax, VA 22030
703.293.9600
theauldshebeenva.com
Menu

taim mediterranean kitchen
11011 US-29,
Fairfax, VA 22030
571.407.5561
taimkitchen.com
Menu
https://www.fairfaxcityrestaurantweek.com/

You May Also Like

More From Author