Reports Thông Báo

Sở Y tế Quận Fairfax ra mắt Trang web mới với nhiều thông tin hơn về các trường hợp COVID-19 tính cho đến ngày 26 tháng 4 năm 2020 trong tuần qua tại cho Khu Y tế Fairfax bao gồm Quận Fairfax, các thành phố Fairfax và Falls Church, và các thị trấn Herndon và Vienna

SOURCE Fairfax County, Virginia Sở Y tế Quận Fairfax ra mắt Trang web mới với nhiều thông tin hơn về các trường hợp COVID-19 tính [Read More…]

Reports

Kết quả Super Tuesday 2020 của Quận Fairfax trong cuộc Bầu cử sơ bộ tổng thống Hoa Kỳ của Đảng Dân Chủ vào thứ Ba ngày 3 tháng 3

Theo tin Quận Fairfax & Virginia Department of Elections. Kết quả Super Tuesday 2020 của Quận Fairfax trong cuộc Bầu cử sơ bộ tổng thống [Read More…]

Reports Uncategorized

Lê Văn Hiệp Bị Buộc Tội Bắn Chết Gon Gái và Con Rể Chết Khi Cãi Nhau ở Annandale trong Quận Fairfax

Theo nguồn tin trên mạng của sở cảnh sát quận Fairfax UPDATE: Double Homicide in Annandale; Suspect Charged BY FCPD PUBLIC AFFAIRS BUREAU on JUNE [Read More…]