Election 2017

Estimated read time 4 min read


Thông Báo

Lá Phiếu Mẫu Bầu Cử Sơ Bộ năm 2017 của Hai Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ với Dân biểu Tiểu bang Cho Địa Hạt 42 và 67

Ngày Bầu Cử là Ngày 7 Tháng 11 Năm 2017

Cuộc Trưng Cầu Dân Ý về Trái Phiếu Học Đường Sẽ Được Đầu Phiếu Ngày 7 Tháng 11 Năm 2017

Giải Thích Về Trái Phiếu Trường Công Lập

Virginia Attorney General Mark Herring: Democrat Candidate Mark Herring for Virginia Attorney General in general election 2017 talks about DACA program – Fairfax, Virginia – Thursday, November 2nd, 2017

Ứng Cử Viện Thống Đốc Tiểu Bang Virginia thuộc đảng Cộng Hòa Ed Gillspie gặp cử tri Việt tạitrung tâm thương mại Eden

Jennifer Nguyễn hát bài Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa during Ed Gillespie for Virginia Governor 2017 meet and greet with Vietnamese at Eden Center in Falls Church, Virginia on Sunday, October 29, 2017

Buổi gặp gở họp báo với Ông Ed Gillspie: Ứng Cử Viện Thống Đốc Tiểu Bang Virginia thuộc đảng Cộng Hòa.

Sau phần giới thiệu và trình bày những chương trình hành động khi được đắc cử, trả lời câu hỏi của Bà Nguyễn T. Bạch Mai (Truyền hình Việt Nam – HTĐ) về vấn đề Memorandum of Understanding (MOU) thỏa thuận thư, đã được Thống đốc McAuliffe ký, tháng 7 vừa qua, trong mục đích phát triển thương mại và mậu dịch giữa tiểu bang Virginia và 6 tỉnh của Việt Nam.
Ông Ed Gillespie cho biết, nếu ông đắc cử, vấn đề sẽ được ông review, và những vấn đề như thế, là Thống đốc, ông sẽ hội ý với Cộng Đồng Người Việt trước khi ký kết.

Republican Candidate Dr Lolita Mancheno-Smoak at Eden Center

Republican Candidate Dr Lolita Mancheno-Smoa for Virginia House of Delegates District 42 at Eden Center on Sunday, October 29, 2017

Posted by Mike Tri Do on Sunday, 29 October 2017

Republican Candidate Cheryl Buford for Virginia House of Deleg…

Republican Candidate Cheryl Buford for Virginia House of Delegates District 34 at Eden Center on Sunday, October 29, 2017

Posted by Mike Tri Do on Sunday, 29 October 2017
Virginia House of Delegates forum in Central Region Districts 35, 37, 41, 42, and 53 at Providence Community Center from 7 pm to 9 pm on Thursday, September 28, 2017

District 35: Mark L. Keam (D)*
District 37: David L. Bulova (D)*
District 41: Eileen Filler-Corn (D)*
District 42: Kathy K.L. Tran (D) & Lolita I. Mancheno-Smoak (R)
District 53: Marcus B. Simon (D)* Mike S. Casey (I)

Lolita Mancheno-Smoa (R): candidate for the Republican nomination to Virginia House of Delegates District 42 in Fairfax county asks Vietnamese to vote for her in Virginia General elections at Vietnamese Community Picnic 2017

Fundraiser for Democratic candidate for lieutenant governor of Virginia Justin Fairfax at Minh Nguyen’s Home on Saturday September 9 2017
Lt. Governor Ralph Northam … Ralph Northam for Virginia governor- Democratic candidate for Virginia Democratic Primary election on June 13, 2017… … During an interview with the press at Fairfax County Democratic Committee (FCDC) Headquarters on Tuesday, June 6th, 2017.

Speech of John Adams, Republican candidate for Virginia Attorney General 2017 at Eden Center on Saturday, April 29, 2017. John Adams is presumptive Republican nominee for Virginia Attorney General
Kathy Tran … A portion of bio video clip … A Democratic candidate for the 42nd District of the Virginia House of Delegates talked to volunteers during Neighbor Canvas Kick-off on April 1, 2017

Kathy Tran talked to volunteers during Neighbor Canvas Kick-off

Meet & Greet Reception for Kathy Tran …Democratic candidate for Virginia House of Delegates 42nd District hosted by The Progressive Vietnamese American Organization on April 25, 2017