Categories
Tin Tức

Ứng Cử Viên Đảng Cộng Hòa Aliscia N. Andrews thua Dân biểu Đảng Dân Chủ Jennifer Wexton tại khu vực số 10 Hạ viện Hoa Kỳ ở tiểu bang Virginia trong cuộc Bầu cử Hoa Kỳ 2020

Theo nguồn tin trên youtube của viethdtv Jennifer Wexton Outside Election Watch on CD 10 by Aliscia N. Andrews Campaign Manager of Aliscia N. Andrews [Read More…]