Video Clips

Chương Trình 1145 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Published by:


Các Anh Chị,

Đây là chương trình thực hiện bởi THVN-HTĐ lần thứ 1145 sau phần tin tức và thông báo CĐ là phóng sự buồi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương do Cộng Đồng Việt Nam vùng HTĐ MD và VA phối hợp Hội Người Việt Cao Niên vùng HTĐ tổ chức vào ngày 12/4/2014 tại hội trường của trường trung học Luther Jackson FallsChurch Virginia lúc 10:30 sáng.

1. Tin tức : http://youtu.be/qe19ZrPSJcQ

2. Phóng Sự CĐ : http://youtu.be/hSR_iYv6fqM

Phúc THVN-HTĐ%d bloggers like this: