Chương Trình 1281 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn Các Anh Chị, Đây là chương lần thứ 1281 do THVNHTĐ thực hiện sau phần tin tức quan trọng trong tuần và Thông điệp Giáng Sinh của Chủ Tịch CĐ và Cha Chánh xứ Trần trung Liêm O.P Giáo Xứ…