Những Đêm Thông Tin Trường Tiểu Học Chuyên Môn Trong Hệ Thống Trường Công Quận Fairfax Sẽ Được Tổ Chức vào các Ngày 13, 15, 16 Tháng 2; Hạn Chót Nộp Đơn là Ngày 27 Tháng 3

Theo tin Trường Công Quận Fairfax A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS Những Đêm Thông Tin Trường Tiểu Học Chuyên Được Tổ Chức vào các Ngày 13, 15, 16 Tháng 2; Hạn Chót Nộp Đơn là Ngày 27 Tháng 3 Những Đêm Thông Tin Trường Tiểu Học Chuyên Được Tổ Chức vào các Ngày…

Buổi Điều Trần về Ngân Sách Dự Trù Tài Khóa 2018 của hệ thống trường công Quận Fairfax Được Tổ Chức vào Ngày 30 Tháng 1

Theo tin Trường Công Quận Fairfax A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS Buổi Điều Trần về Ngân Sách Dự Trù Tài Khóa 2018 Được Tổ Chức vào Ngày 30 Tháng 1 Quyền Tổng Giám Đốc Học Vụ Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS) Steve Lockard đã trình Ngân Sách Dự Trù $2,80 tỷ cho…

Chương Trình Lễ Phật Đêm Giao Thừa và Tết Nguyên Đán năm Đinh Dậu 2017 của Chùa Pháp Vương

Theo tin Chùa Pháp Vương UNITED VIETNAMESE BUDDHIST CHURCH OF AMERICA CHÙA PHÁP VƯƠNG 4522 Burke Station Road. Fairfax, VA 22032 U.S.A. Tel.: 703-573-9633 * Email: chuaphapvuongdc@gmail.com * https://www.chuaphapvuong.net HÚC MỪNG NĂM MỚI Kính Mừng Xuân Di Lặc và Trước Thềm Năm Mới, Năm Đinh Dậu – 2017, Chùa Pháp Vương Thành Tâm Khánh Chúc:…