PCE concert: “Vietnam … The Way We Remember It ” on Sunday June 5th 2016 at 3pm‏

Theo nguồn tin của Prelude Chamber Ensemble Dear Friends, A friendly reminder of our upcoming concert Vietnam … The Way We Remember It Sunday June 5th 2016 at 3pm in Springfield VA Saint John’s United Methodist Church, 5312 Backlick Road, Springfield, VA 22151 www.preludechamberensemble.org PCE will perform an array of timeless songs Featuring music from…

The Memorial Day Parade and Festival with City of Falls Church

Theo nguồn tin của thành phố Falls Church Monday, May 30, 2016 Don Beyer Fun Run at 9 a.m. This no-registration 3K race is a hit with runners of all ages. The start line is on Great Falls St. at Little Falls. Strollers are permitted, but rollerblades and bicycles are not. Due to security risks,…

ViVa! Vienna! Memorial Day Weekend Festival

Theo nguồn tin của Rotary Club of Vienna ViVa! Vienna! – a family and community oriented celebration of Memorial Day and the greater Vienna Community spirit. Amusement rides, food, crafts, vendors and entertainment – fun for all ages! Vendors include handcraft artisans, retail vendors, professionals, political parties and candidates, and community and non-profit organizations. 50,000…

Free Musical Performance by Emmy Award Winner Vân-Ánh Võ

Theo nguồn tin của Trung Tâm Người Mỹ Gốc Á Châu và Thái Bình Dương Thuộc Viện Bào Tàng Smithsonian, Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia, NOVAL – D.C The Smithsonian Asian Pacific American Center, Cong Dong Vietnam & NOVAL DC present a musical performance by Emmy® Award Winner Vân-Ánh Võ…

Chương Trình 1250 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn Đây là chương trình lần thứ 1250 do THVN-HTĐ thực hiện sau phần tin tức là phóng sự của biểu tình trước toà đại sứ Cộng Sản Việt Nam tại Washington DC ngày 15/5/2016 1: Tin tức : 2: Phóng…