Concerts at the Corner: Vice Years on June 22

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Fairfax Corner WHAT: Concerts at the Corner WHEN: Thursday, June 22, 2017 from 6:30 PM to 8:30 PM WHERE: Fairfax Corner, 11900 Palace Way, Fairfax, VA 22030 Concerts at the Corner are back! Join us on the Plaza every Thursday evening now through August 10th. Ease into the…

Cathedral Brass Brings Their Best to Mason District Park, June 21

Theo nguồn tin trên mạng của Fairfax County Park Authority, WHAT: The Cathedral Brass WHEN: Wednesday, June 21, 2017 at 7:30 PM WHERE: Mason District Park is located at 6621 Columbia Pike, Annandale, VA The Cathedral Brass ensemble will perform on Wednesday, June 21, 2017, at Mason District Park showing off their stylish symphonic style….

2017 SoccerFest Debuts at Lake Fairfax Park June 24 and 25

Theo nguồn tin trên mạng facebook của Ket Doan Association WHAT: SoccerFest 2017 WHEN: Saturday, June 24, 2017 & Sunday, June 25, 2017 WHERE: 1400 Lake Fairfax Drive, Reston, VA June 24 – June 25 | $195 – $225 SoccerFest makes its debut at the Fairfax County Park Authority’s Lake Fairfax Park on Saturday, June…

Ra Mắt Sách Vượt Tù-Vượt Biển của Huỳnh Công Ánh

Theo nguồn tin của BMH Ngày Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017 40 Năm Thơ Nhạc – Huỳnh Công Ánh Liên Kết Tuổi Trẻ Trân Trọng Kính Mời Tham Dự và ủng hộ buổi Ra Mắt Sách Vượt Tù-Vượt Biển của Huỳnh Công Ánh tại trụ sở Hội Cao Niên / Virginia vào lúc 1…

Ket Doan 2017 Annual Picnic

Theo nguồn tin trên mạng facebook của Ket Doan Association WHAT: Ket Doan 2017 Annual Picnic WHEN: Satunday, June 17, 2017 from 10 PM to 4 PM WHERE: 7500 Accotink Park Road, Springfield, VA 22150-3644 We would like to invite everyone to our 2017 Annual Picnic. This is an opportunity for all Ket Doan members,…

VietFest 2017 Planning Meeting

Theo nguồn tin trên mạng của Herdon Festival WHAT: VietFest Planning Meeting WHEN: Thursday, June 15, 2017 from 7:30 PM to 9:30 PM WHERE: 7925 Jones Branch Drive, McLean, VA 22102-3321 The date is set! VietFest 2017 will be on August 12-13. Join us at our first planning meeting to learn what’s new this year…