Phóng sự hình ảnh & video clip Lễ Thượng Kỳ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa Tại Kỳ Đài Trung Tâm Thương Mại Eden ngày 2 tháng 5 năm 2 2017 Tại Kỳ Đài Trung Tâm Thương Mại Eden

Lễ Thượng Kỳ Sau Tháng Tưởng Niệm 42 Năm “Ngày Quốc Hận” 30/4/1975-30/4/2017(Lúc 12 giờ trưa ngày 02/04/2017 tại TT TM Eden, VA) https://photos.google.com/share/AF1QipMYbqrnmnU819uufdjpTKLkzXUqDQdjKGJgCJc_04cydfk6-3qhByfFBGDjEMN7Sw?key=dF9BYm5WclFkTzhKWEpyUTVHdGM3U2l0UnR2eUt3 Lễ Thượng Kỳ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa Tại Kỳ Đài Trung Tâm Thương Mại Eden

Chương Trình 1281 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn Các Anh Chị, Đây là chương lần thứ 1281 do THVNHTĐ thực hiện sau phần tin tức quan trọng trong tuần và Thông điệp Giáng Sinh của Chủ Tịch CĐ và Cha Chánh xứ Trần trung Liêm O.P Giáo Xứ…

Chương Trình 1279 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn Các Anh Chị, Chương trình THVN-HTĐ lần thứ 1279 sau phần tin tức và thông báo chợ Tết CĐ và Hội Người Cao Niên xuân Đinh Đậu là phóng sự của Hội Kết Đoàn Bữa Tiệc Hàng Năm tại nhà…