Phóng sự hình ảnh & video clip Lễ Thượng Kỳ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa Tại Kỳ Đài Trung Tâm Thương Mại Eden ngày 2 tháng 5 năm 2 2017 Tại Kỳ Đài Trung Tâm Thương Mại Eden

Lễ Thượng Kỳ Sau Tháng Tưởng Niệm 42 Năm “Ngày Quốc Hận” 30/4/1975-30/4/2017(Lúc 12 giờ trưa ngày 02/04/2017 tại TT TM Eden, VA) https://photos.google.com/share/AF1QipMYbqrnmnU819uufdjpTKLkzXUqDQdjKGJgCJc_04cydfk6-3qhByfFBGDjEMN7Sw?key=dF9BYm5WclFkTzhKWEpyUTVHdGM3U2l0UnR2eUt3 Lễ Thượng Kỳ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa Tại Kỳ Đài Trung Tâm Thương Mại Eden

Phóng Sự Hình Ảnh Đêm Trùng Dương Hội Ngộ 2017

Theo tin Nhất Hùng “ĐÊM TRÙNG DƯƠNG HỘI NGỘ” 2017 Vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn Hình ảnh do Hội Thơ Ảnh Hoa Thịnh Đốn Thực Hiện Nhất Hùng Trân Trọng Giới Thiệu https://photos.google.com/share/AF1QipPBpCWafBEuVBURZ3vROFcTXCXQlUaC4TavPWpJYckUNxs6Rce4_Aku_y_womAPWg?key=QzRVaTh5X2ZGM09FVXdvSEJPQ2FXX3l2WWtIZGpB