Vì Trời Nóng Ban Nhạc Đức Alte Kameraden Trình Diễn Summer under the Stars Concert sẽ di chuyển tới Sherwood Center vào lúc 8 Giờ Tối Ngày 20 Tháng 7 Năm 2017

Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax Do sức nóng cực đại Ban nhạc Đức Alte Kameraden sẽ di chuyển trong nhà tới Sherwood Center vào tối mai 20 tháng 7 lúc 8 giờ tối The Alte Kameraden German Band – Summer under the Stars Concert Post Date:07/19/2017 6:26 PM Due to the…

Mẫu Đơn Xin Bỏ Phiếu Khiếm Diện của Virginia

Theo tin Quận Fairfax trong Virginia & Ban Bầu cử Virginia Mẫu Đơn xin Bỏ phiếu Khiếm diện của Virginia Bạn có thể kiểm tra trạng thái yêu cầu lá phiếu khiếm diện và lá phiếu của bạn bằng cách gọi cho Người quản lý Đăng ký tại địa phương bạn, số điện thoại gọi…

Ra Mắt Sách Vượt Tù-Vượt Biển của Huỳnh Công Ánh

Theo nguồn tin của BMH Ngày Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017 40 Năm Thơ Nhạc – Huỳnh Công Ánh Liên Kết Tuổi Trẻ Trân Trọng Kính Mời Tham Dự và ủng hộ buổi Ra Mắt Sách Vượt Tù-Vượt Biển của Huỳnh Công Ánh tại trụ sở Hội Cao Niên / Virginia vào lúc 1…

Xe Buýt Biểu Tình Chống Nguyễn Xuân Phúc sẽ Khởi Hành tại Trung Tâm Thương Mại Eden trong thành phố Falls Church vào lúc 11 Giờ Sáng Ngày 31 Tháng 5 Năm 2017

Theo tin BMH Xe Buýt Biểu Tình Chống Nguyễn Xuân Phúc sẽ Khởi Hành tại Trung Tâm Thương Mại Eden trong thành phố Falls Church vào lúc 11 Giờ Sáng Ngày 31 Tháng 5 Năm 2017 Khẩn/ Cập Nhật Thưa Quý Vị, Quý NT và CH…. Đến 8 giờ 12 tối hôm nay chúng tôi…

Lịch Báo Nhắc: Tất Cả các Trường Công Quận Fairfax Đóng Cửa Sớm Hai Giờ vào Ngày 26 Tháng 5; các Trường và Văn Phòng Đóng Cửa vào Ngày 29 Tháng Năm vì Ngày Chiến Sĩ Trận Vong

Theo tin Trường Công Quận Fairfax A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS Tất cả các trường FCPS sẽ đóng cửa sớm hai giờ vào ngày Thứ Sáu 26 Tháng Năm. Hơn nữa, tất cả các trường và văn phòng sẽ đóng cửa ngày Thứ Hai 29 tháng 5 cho Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận…