Chương Trình 1282 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn Các Anh Chị, Đây Chương trình THVNHTĐ lần thứ 1282 sau phần tin tức là phóng sự Hội Cao Niên Việt-Mỹ Maryland chúc mừng giáng và năm mới hôm 20/12/2016 tại nhà thờ Presbyterian Silver Spring Maryland kế tiếp là…

Christmas Trees, Holiday Greenery Collected Curbside in Fairfax City

Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax Veterans Events Scheduled 11/11, 11/12 Post Date:10/24/2016 The public is invited to two special events in honor of veterans. The American Legion Post 177 and the Veterans of Foreign Wars Post 8469 invite the public to a Veterans Day service at 11 a.m. November 11 in…

Phóng sự Hình ảnh Đêm Cánh Hoa Dù 2016

Theo tin Nhất Hùng https://photos.google.com/share/AF1QipPIEwHJb4hkxi3jLbJnDVnMU5GtE8lCdRUULzE0DZ7RDttMNeaChcMFugBIUx0WCQ?key=TGxBVXFIYXk5RDd0MGljeDI4SVdnSHZXWlMtR3Z3 Tiệc Gây Quỹ Giúp TPB Của Gia Đình Mũ Đỏ Vùng HTĐ và Phu Cận 10/12/2016.

Chương Trình 1281 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn Các Anh Chị, Đây là chương lần thứ 1281 do THVNHTĐ thực hiện sau phần tin tức quan trọng trong tuần và Thông điệp Giáng Sinh của Chủ Tịch CĐ và Cha Chánh xứ Trần trung Liêm O.P Giáo Xứ…

Hội Chợ Tết La Vang Talent Show 2017

Theo nguồn tin trên mạng của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo. Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from…

Tết Festival 2017 La Vang Talent Show

Theo nguồn tin trên mạng của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo. Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from…