Chương Trình 1281 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn Các Anh Chị, Đây là chương lần thứ 1281 do THVNHTĐ thực hiện sau phần tin tức quan trọng trong tuần và Thông điệp Giáng Sinh của Chủ Tịch CĐ và Cha Chánh xứ Trần trung Liêm O.P Giáo Xứ…

Chương Trình 1279 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn Các Anh Chị, Chương trình THVN-HTĐ lần thứ 1279 sau phần tin tức và thông báo chợ Tết CĐ và Hội Người Cao Niên xuân Đinh Đậu là phóng sự của Hội Kết Đoàn Bữa Tiệc Hàng Năm tại nhà…

Chương Trình 1276 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn Các Anh Chị, Chương trình lần thứ 1276 sau phần tin tức là phóng sự buổi nhạc thính phòng với chủ đề Những Ngày Tháng Không Quên được tổ chức tại Jewish community center Fairfax Virginia. 1. Tin Tức :…

Chương Trình 1274 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn Các Anh Chị, Chương trình Truyền Hình Việt Nam HTĐ lần thứ 1274 sau phần tin tức là phóng vấn đặc biệt cha Trần Trung Liêm O.P. là cha chánh xứ giáo xứ các thánh tử đạo VN Arlington Virginia….

Chương Trình 1273 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn Các Anh Chị, Chương Trình lần thứ 1273 do THVN-HTĐ thực hiện sau phần tin tức là phóng sự vận động cử tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Eden Center với sự có mặt của Lara Trump con dâu…

Chương Trình 1272 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn Các Anh Chị, Đây là chương trình lần thứ 1272 do THVN-HTD thực hiện hàng tuần sau phần tin tức là phóng sự ngày giới thiệu và phát hành phim tài liệu Hôn Tử Sĩ Nghĩa Trang Quận Đội Biên…

Chương Trình 1268 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn Các Anh Chị, Đây là chương trình lần thứ 1268 nhu thường lệ sau phần tin tức là phóng sự đặc biệt lễ bàn giao chủ tịch cộng đồng vùng Hoa Thịnh Đốn nhiệm kỳ 2016-2018 vào ngày 25/9/2016 lúc…