Thông Báo những sinh hoạt Tưởng Niệm Quốc Hận Năm Thứ 42

Theo tin BMH Updated 4/18/17 Kính thưa Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo, Kính thưa Quý Vị Chủ tịch, Hội trưởng các Tổ chức, Hội đoàn, và thành viên… Kính thưa Quý Vị đại diện các Cơ quan Truyền Thông, Truyền hình và báo chí… Kính thưa Quý Niên trưởng và Chiến…

City of Fairfax Offers Interest-Free Home Improvement Loans

Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax City Offers Interest-Free Home Improvement Loans Post Date:04/28/2017 After many years, homes that once were modern and efficient may no longer meet the needs of their owners. However, qualified homeowners may have an option, thanks to the non-profit City of Fairfax Renaissance Housing Corporation (FRHC). FRHC,…

City of Fairfax Spring Cleanup Month Includes Spring Cleanup Day 4/29

Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax Spring Cleanup Month Includes Spring Cleanup Day 4/29 Post Date:03/07/2017 The city spruces up for spring — and provides special services — in April for Spring Cleanup Month. Information: 703-385-7995. Residents, community groups, service groups and more may clean up the neighborhoods or any public area…

Thư Mời Tham Dự Buổi Họp Mặt “QUÊ HƯƠNG VÀ KỶ NIỆM”

Theo tin Nhà Việt Nam Thư Mời Tham Dự Buổi Họp Mặt “QUÊ HƯƠNG VÀ KỶ NIỆM” (Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư 1975) Trân trọng kính mời quý vị Đến tham dự buổi họp mặt “Quê Hương Và Kỷ Niệm” Ngày Thứ Bảy, 29 tháng 4 năm 2017 Giờ: 11:00AM-3:00PM Tại: Nhà Việt…

Detectives Release Photograph of Victim Cong Huu Nguyen

Theo tin Sở Cảnh sát Quận Fairfax trong Virginia UPDATE: Detectives Release Photograph of Victim BY FCPD MEDIA RELATIONS BUREAU on APRIL 21, 2017 BY FCPD MEDIA RELATIONS BUREAU on APRIL 21, 2017 West Springfield Police District – Detectives are asking for the public’s assistance in identifying the person(s) responsible for the murder of 77-year-old…

Meet & Greet Reception for Kathy Tran

Theo nguồn tin trên mạng của PIVOT – The Progressive Vietnamese American Organization WHAT: Meet & Greet Reception for Kathy Tran WHEN: Tuesday, April 23, 2017 from 7 PM to 8 PM WHERE: 1100 Wilson Blvd, Ste 1000, Arlington, VA Hoin us for a Meet & Greet Reception for Kathy, Democratic candidate for Virginia House…

Earth Day Event of Fairfax City

Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax WHAT: Earth Day Event WHEN: 04/22/2017 10:00 AM to 12:00 PM WHERE: Daniels Run Trail, 3705 Old Lee Highway, Fairfax, VA Help us celebrate Earth Day! We will be cleaning up Daniels Run Trail, creating bird feeders from recyclable products, learning about waste reduction and recycling…

Detectives are asking for the public’s assistance in identifying the person(s) responsible for the murder of 77-year-old Cong Huu Nguyen

Theo tin Sở Cảnh sát Quận Fairfax trong Virginia Detectives Investigating Homicide at Senior Retirement Community in Fairfax BY FCPD MEDIA RELATIONS BUREAU on APRIL 21, 2017 BY FCPD MEDIA RELATIONS BUREAU on APRIL 21, 2017 West Springfield Police District – Detectives are asking for the public’s assistance in identifying the person(s) responsible for the…