Lễ Phát Giải Thưởng Em Viết Tiếng Việt và Giải Thưởng Tuổi Trẻ Phục Vụ Cộng Đồng


Theo nguồn tin trên mạng của Câu Lạc Bộ Văn Học & Nghệ Thuật / Nhà Việt Nam

Câu Lạc Bộ Văn Học & Nghệ Thuật / Nhà Việt Nam Trân Trọng Kính Mời Quý Vị tham dự:

Lễ Phát Giải Thưởng Em Viết Tiếng Việt

Giải Thưởng Tuổi Trẻ Phục Vụ Cộng Đồng

& chương trình văn nghệ đặc sắc do các em học sinh, sinh viên

trình diễn tổ chức 2 giờ chiều đến 4 giờ 30 chiều

Thứ Bảy, 19 tháng 11 năm 2016

tại Jewish Community Center

8900 Little River Turnpike, Fairfax VA 22031

Chúng tôi cũng ước mong sẽ được sự yểm trợ của quý vị để mỗi năm có thể tổ chức chương trình Em Viết Tiếng Việt & Giải Thưởng Tuổi Trẻ Phục Vụ Cộng Đồng với mục đích duy trì văn hóa Việt Nam tại hải ngoại cho các thế hệ mai sau.