Mừng Xuân Đón Tết Nguyên Đán 2017 Năm Đinh Dậu với Đạo Sư Venerable Khenpo Samdup tại Chùa DDSC – Garchen Quan Âm Tự


Theo tin Chùa DDSC – Garchen Quan Âm Tự
Ngày 27 – 28 – 29 Tháng 1 Năm 2017

Pháp Bảo sẽ được phân phát trong Đêm Giao Thừa, Mùng Một & Mùng Hai Tết

Đêm Giao Thừa, Thứ Sáu, Ngày 27 tháng 1

10 giờ tối ~ 12:30 giờ sáng: Lễ Quán Đảnh Phước Lộc Bồ Tát (Dzam-Ba-La), Giáo Huấn và Ban Phước Lộc Thọ

Mùng Một Tết, Thứ Bảy, Ngày 28 tháng 1

10 giờ ~ Trưa: Tán Thán Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nghi Lễ Tịnh Hoá và Cúng Dường Khói Hương Phước Lộc Bồ Tát

Trưa ~ 5 giờ chiều: Tiệc Trưa và Ban Phước Lộc Thọ

7 giờ chiều ~ 9 giờ tối: Mừng Xuân với Nghi Lễ Tịnh Hoá

Mùng Hai Tết, Chủ Nhật, Ngày 29 tháng 1

10 giờ ~ Trưa: Thực Hành Nghi Ðức Bạch Quan Âm & Ðức Hộ Pháp Achi Chokyi Drolma và Ban Phước Lộc Thọ
http://www.drikungdharmasurya.org/VIET/