Phóng Sự Hình Ảnh Lễ Hai Bà Trưng 2017


Theo tin Tin Nguyen

Kính mời các Cô Bác, anh chị xem hình Lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng
do Hội người Việt Cao niện Washington DC tổ chức
Saturday, March 4, 2017.

Tin Nguyen

https://www.flickr.com/photos/38946290@N00/albums/72157680944283506/with/33211753996/