Thành Phố Fairfax Đóng Đường University Drive Giữa Route 236 / Main Street và North Street Từ 6 Giờ Tối Đến 10 Giờ Tối Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2017 cho buổi hòa nhạc Rock the Block


Theo nguồn tin Tiếng Việt trên mạng của thành phố Fairfax

Đóng cửa đường hầm cho hiệu ứng Rock the Block 9/22
Ngày đăng: 09/20/2017
Từ 6 giờ đến 10 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9, University Drive sẽ đóng giữa Route 236 / Main Street và North Street.

Đóng cửa này là dành cho Rock the Block! #TGIFairfax, thành phố Fairfax buổi hòa nhạc mùa hè miễn phí và bữa tiệc nhóm đã tổ chức vào thứ sáu thứ tư của tháng đến tháng Mười. Sự kiện này bao gồm các nhà cung cấp thực phẩm ở thành phố, vườn bia, trò chơi và hơn thế nữa.

Đây là lịch trình hòa nhạc hiện tại:

Ngày 26 tháng 5: Anh hùng Darby
Ngày 23 tháng 6: Các Rockets
Ngày 28 tháng 7: Các năm Reagan
Ngày 25 tháng 8: Alex Hilton Band
Ngày 22 tháng 9: Trắng Ford Bronco
27 tháng 10: Sáng chế VinylRock the Block is back in 2017!

Fourth Fridays of the Month, May – October
2017 Dates: May 26, June 23, July 28, August 25, September 22, October 27
Time: 6:30-9:30pm
Location: Old Town Square – 3999 University Drive, Fairfax

Come enjoy live music, beer garden, food vendors, and more!
Please bring chairs and or blankets to sit on!
No Pets allowed except service animals.

Please note that the splash pad will be off starting 3pm on the day of Rock the Bock
and will be turned back on following the event that night.
Road Closure in Effect for Rock the Block 9/22

Post Date:09/20/2017
From 6-10 p.m. Friday, September 22, University Drive will be closed between Route 236/Main Street and North Street.

This closure is for Rock the Block! #TGIFairfax, the City of Fairfax free summer concert series and block party held on the fourth Friday of the month through October. The event features city food vendors, a beer garden, games, and more.

Here’s the current concert schedule:

May 26: The Darby Brothers
June 23: The Rockets
July 28: The Reagan Years
August 25: Alex Hilton Band
September 22: White Ford Bronco
October 27: Vinyl Invention

http://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/5761/18?backlist=%2f