Lịch Báo Nhắc: Học Sinh Các Trường Công Lập Quận Fairfax Nghỉ Học vào Ngày 22 Tháng 9 vì Ngày Quy Hoạch Trường


Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

Lịch Báo Nhắc: Học Sinh Nghỉ Học vào Ngày 22 Tháng 9 vì Ngày Quy Hoạch Trường
A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Như một báo nhắc, Thứ Sáu 22 tháng 9, là ngày quy hoạch trường và ngày nghỉ cho các học sinh. Các lớp sẽ tiếp tục lại vào ngày Thứ Hai 25 tháng 9. Xin xem lịch 2017-18.