Tết Trung Thu 2017


Theo nguồn tin của VLAC (NHÀ VIỆT NAM)

WHERE: The Fitness Center is located in the CE Building of the Annandale Campus, Room 102B. Richard J. Ernst Community Cultural Center, 8333 Little River Turnpike Annandale, VA 22003-3796
MOON FESTIVAL PROGRAM SCHEDULE
10/01/2017
10:00am – 4:00pm: Please enjoy all games and vendors

Time
Program
11 am – 11:15 am
and 12:45pm – 1pm
Lion Dance
Trình Diễn Múa Lân
1:00pm – 1:10pm
Opening
Khai Mạc Chương Trình
1:10pm – 1:20pm
Kid Fashion Show & Performances
Ca Nhạc và Trình Diễn Thời Trang Thiếu Nhi
1:20pm – 2:20pm
Talent Show
Thi Tài Năng
2:20pm – 2:30pm
Martial Arts Performance – Vo Vi Nam
Trình Diễn Võ Thuật
2:30pm – 2:40pm
Singing – Ca Nhạc
2:40pm – 2:50pm
Martial Arts Performance – Viet Nam Thai Cuc Dao
Trình Diễn Võ Thuật
2:50pm – 3pm
Talent and Art Contest Results Announcement
Công Bố Kết Quả Cuộc Thi Tài Năng và Vẽ Tranh
3pm – 3:10pm
Closing Ceremony
Bế Mạc
3:10pm – 3:30pm
Moonfest Lantern. All Children Will Receive Free Lanterns As Gifts
Rước Đèn Trung Thu. Tất Cả Trẻ Em Sẽ Được Tặng Đèn Trung Thu Miễn Phí.