Đón Mừng Năm Mới – Tết Mậu Tuất 2018 với Đạo Sư Khenpo Samdupv tại Chùa DDSC – Garchen Quan Âm Tự


Theo tin Chùa DDSC – Garchen Quan Âm Tự
Chúc Mừng Tết Mậu Tuất: Đón Giao Thừa theo truyền thống Việt Nam và Trung Hoa
Thứ Năm, 15 Tháng 2, 10 tối – Giao Thừa: Khẩu Truyền và Lễ Quán Đảnh – Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Year of the DogMừng Năm Mới truyền thống Việt Nam, Trung Hoa, Mông Cổ & Tây Tạng
Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật: Ngày 16, 17, 18 Tháng 2, 10g sáng-12g trưa: Lễ Cúng Dường Khói Hương Thích Ca Mâu Ni Phật, Bạch Thần Tài & Đức Hộ Pháp Achi Chokyi Drolma, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
2g- 3g30 chiều: Lễ Cúng Dường Bạch Quan Âm và Lục Quan Âm
Chủ Nhật, Ngày 18 Tháng 2, 10 sang: Lễ Cúng Dường Chư Vị Hộ Phật; 12g trưa – Lễ Giăng Cờ Cấu Nguyện
a
http://www.drikungdharmasurya.org/VIET/