Animal Adoption Event at Pet Supplies Plus on Saturday March 16, 2019


Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax

WHAT: Animal Adoption Event Set for 3/16

WHEN: Saturday, March 16, 2019 from 11 am to 2 pm

WHERE: Old Town Hall, 3999 University Dr, Fairfax, VA 22030

Wanted: Loving Homes for Dogs, Cats, Kittens
Adoption open house event March 16 at Pet Supplies Plus

The next adoption event will be held from 11 a.m. to 2 p.m. on Saturday, March 16.

Click here to download a flyer to share.
https://www.fairfaxva.gov/home/showdocument?id=12574

Can’t wait? Meet the kittens, cats, and dogs who currently are looking for homes, and find out how you can adopt today.
https://www.fairfaxva.gov/government/police/animal-control/adopt-a-pet
Animal Thông qua tổ chức sự kiện Đặt cho 3/16

Tháng áp dụng tờ 2019 động vậtSự kiện này làm con nuôi tiếp theo sẽ được tổ chức 11:00-14:00 vào Thứ bảy tháng ba 16.

Nhấn vào đây để tải về một tờ bướm để chia sẻ.

Không thể chờ đợi? Đáp ứng các chú mèo con, mèo, chó và người hiện đang tìm kiếm nhà cửa, và tìm hiểu làm thế nào bạn có thể áp dụng hiện nay .https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/Calendar/Event/12322/20?backlist=%2f