Dự án Biến đổi I-66 bên ngoài Beltway: Thay đổi mô hình giao thông ở Route 123 và I-66 gần thành phố Fairfax bắt đầu vào ngày 16 tháng 4 Năm 2019


Theo nguồn tin translation of Google trên mạng của thành phố Fairfax

Dự án Biến đổi 66bên ngoài Beltway: Thay đổi mô hình giao thông ở Route 123 và I-66 gần thành phố Fairfax bắt đầu vào ngày 16 tháng 4 Năm 2019
Chuyển đổi 66: Pattern Traffic Thay đổi ở Route 123 và I-66 Bắt đầu vào khoảng 4/16

Là một phần của Biến đổi 66 Bên ngoài dự án Beltway , Virginia Sở GTVT (VDOT) sẽ thực hiện sự thay đổi mô hình giao thông sau trên I-66, gần thành phố:

Vòng dốc từ bắc Route 123 / Chain Bridge Road to I-66 Tây sẽ đóng lại.
Trình điều khiển sẽ truy cập vào I-66 Tây bởi rẽ trái tại đèn giao thông tạm thời sử dụng 2 Rẽ trái phía làn đường chỉ và đường mới gia nhập đoạn đường hiện tại từ hướng nam Route 123 đến I-66 Tây.
Hai làn xe đi lại trên đường 123 sẽ tiếp tục thông qua việc trao đổi theo mỗi hướng.
I-66 041619.news thay đổi giao thông

công việc sắp tới trên I-66 từ Jermantown Road to I-495 bao gồm:

chiếu 30 ngày
NÓ di dời ductbank dọc theo Quốc Lộ 28
Tường chắn dọc theo hướng Bắc Route 28
Tường chắn tại EC Lawrence viên truy cập đường
việc bến tàu Cầu trong Route 28 Interchange
Thanh toán bù trừ và Đào xới trên hướng đông và hướng tây I-66
Thực hiện sự thay đổi lưu lượng lâu dài cùng hướng đông và hướng tây I-66 giữa Fairfax County Parkway và Mỹ Route 50
Công tác chuẩn bị cho mô hình giao thông tạm thời chuyển về Mỹ Route 50 tại I-66 (vỉa hè tạm thời)

chiếu 6 tháng:
Mở lâu dài thay đổi mô hình giao thông tại hướng đông I-66 để hướng Bắc Route 123
Tường chắn giữa Jermantown Road và Route 123
Bắt đầu công việc chuẩn bị cho tường chắn trên chiều đi hướng tây I-66 về phía tây của Cedar Lane
Bắt đầu móng cầu tại Route 123
Thực hiện chuyển đổi mô hình giao thông ngắn hạn về hướng tây I-66 tại Gallows Road
Bắt đầu Gallows Road cầu công việc mố
Thực hiện thay đổi giao thông dài hạn về hướng đông và hướng tây I-66 giữa Blake Lane và Cedar Lane

Thông tin: outreach@fam66.us , 703-662-3893, transform66.org


Transform 66: Traffic Pattern Changes at Route 123 and I-66 Starting On or About 4/16
Post Date:04/11/2019
As part of the Transform 66 Outside the Beltway project, Virginia Department of Transportation (VDOT) will implement the following traffic pattern change on I-66, near the city:

Loop ramp from northbound Route 123/Chain Bridge Road to I-66 West will close.
Drivers will access I-66 West by turning left at a temporary traffic light using 2 left turn-only lanes and a new roadway that joins the existing ramp from southbound Route 123 to I-66 West.
Two travel lanes on Route 123 will continue through the interchange in each direction.
I-66 traffic change 041619.news

Upcoming work on I-66 from Jermantown Road to I-495 includes:

30-day projection
ITS ductbank relocation along Route 28
Retaining walls along northbound Route 28
Retaining walls at E.C. Lawrence Park Access Road
Bridge pier work within Route 28 Interchange
Clearing and grubbing on eastbound and westbound I-66
Implement long-term traffic shift along eastbound and westbound I-66 between Fairfax County Parkway and US Route 50
Preparatory work for temporary traffic pattern shifts on US Route 50 at I-66 (temporary pavement)

6-month projection:
Open long-term traffic pattern shift at eastbound I-66 to northbound Route 123
Retaining walls between Jermantown Road and Route 123
Begin preparatory work for retaining walls on westbound I-66 west of Cedar Lane
Begin bridge foundations at Route 123
Implement short-term traffic pattern shift on westbound I-66 at Gallows Road
Begin Gallows Road bridge abutment work
Implement long-term traffic shift on eastbound and westbound I-66 between Blake Lane and Cedar Lane

Information: outreach@fam66.us, 703-662-3893, transform66.org
https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/8574/18?backlist=%2fhome