Thứ Sáu ngày 20 tháng 9 là Ngày bắt đầu bỏ phiếu khiếm diện từ 8:30 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại văn phòng bầu cử Thành Phố Fairfax cho cuộc bầu cử 2019 vào ngày 5 tháng 11


Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax

Thứ Sáu ngày 20 tháng 9 là Ngày bắt đầu bỏ phiếu khiếm diện từ 8:30 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại văn phòng bầu cử Thành Phố Fairfax cho cuộc bầu cử 2019 vào ngày 5 tháng 11

Bỏ phiếu vắng mặt Bắt đầu cho tháng 11 năm 2019 Tổng Tuyển Cử Hôm nay
Ngày:
2019/09/20 8:30-05:00
Location:
chung Đăng ký văn phòng, Sisson Nhà
10455 Armstrong St. (Sisson House)
Fairfax , Virginia 22030
Thêm vào Lịch của tôi
https://www.fairfaxva.gov/government/voter-registrationAbsentee Voting Begins for November 2019 General Election Today
Date:
09/20/2019 8:30 AM – 5:00 PM
Location:
General Registrar Office, Sisson House
10455 Armstrong St. (Sisson House)
Fairfax, Virginia 22030
Add to my Calendar
https://www.fairfaxva.gov/government/voter-registration
https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/Calendar/Event/12007/20?backlist=%2f