Chương Trình Thánh Lễ Giao Thừa & Tết Nguyên Đán Mừng Xuân CANH TÝ 2020 tại Giáo Họ Đức Mẹ La Vang


Theo nguồn tin trên mạng của Giáo Họ Đức Mẹ LaVang

 Giáo họ sẽ có lễ Giao Thừav ào ngày thứ sáu 24t háng 1,lúc7 giờt ối.
 Giáo họ sẽ mừng mùng 1 Tết Canh Tý 2020 vào ngày thứ bảy 25 tháng 1, trong thánh lễ
lúc 7 giờ tối (lễ Vọng Chúa Nhật).
 Cha đặc trách sẽ có giờ văn phòng ở nhà thờ Thánh Veronica vào thứ sáu, từ 4 giờ chiều cho đến 6 giờ tối. Xin liên lạc số 703-894-7174 để làm hẹn gặp cha nếu cần.
 Giáo họ có bán bánh chưng, bánh tét. Nếu ai muốn đặt bánh, xin liên lạc chị Hoa, số điện thoại: 703-609-0316.https://ourladyoflavangva.com/