Trạm Metro Vienna sẽ đóng cửa ngày 22 và ngày 23 Tháng Hai Năm 2020

Theo nguồn tin translation of Google trên mạng của thành phố Fairfax Trạm Metro Vienna sẽ đóng cửa ngày 22 và ngày 23 Tháng Hai Năm 2020 Trạm Metrorail Vienna Closed ngày 08-ngày 09 Tháng Hai, 22-23; CUE Bus trên lịch trình thường xuyên của nó Ngày cuối: 2020/02/06 Metro đã chuyển sang một chương […]