Phóng Sự Hình Ảnh Hội Chợ Văn Hóa Truyền Thống Việt Nam VietFest khi Thi Hoa hậu trong ngày 14 Tháng 8 Năm 2016


Theo nguồn tin của hoathinhdon.com

VietFest081416P01
VietFest081416P02

VietFest081416P03
VietFest081416P04

VietFest081416P05

VietFest081416P06

VietFest081416P07

VietFest081416P16

VietFest081416P15

VietFest081416P14

VietFest081416P13

VietFest081416P12

VietFest081416P11

VietFest081416P10

VietFest081416P09

VietFest081416P08