Phóng Sự Hình Ảnh Picnic Hè của Đồng Hương Quảng Đà vùng Đông Bắc Hoa Kỳ


Theo nguồn tin của hoathinhdon.com

PicnicQuangDa081416NhatHungP01
PicnicQuangDa081416NhatHungP02

PicnicQuangDa081416NhatHungP03
PicnicQuangDa081416NhatHungP10

PicnicQuangDa081416NhatHungP09

PicnicQuangDa081416NhatHungP08

PicnicQuangDa081416NhatHungP07

PicnicQuangDa081416NhatHungP06

PicnicQuangDa081416NhatHungP05

PicnicQuangDa081416NhatHungP04