Phóng Sự Hình Ảnh Đại Hội Cao Niên Tháng 8 Năm 2016


Theo nguồn tin của Hội Cao Niên

HoiCaoNienDC080616P01
HoiCaoNienDC080616P02

Phiên Họp Hội Đồng tháng 8/2016 Hội Người Việt Cao Niên Vùng Hoa Thịnh Đốn – Thứ bảy ngày 6/8/2016
https://photos.google.com/share/AF1QipN8pVtMUjbpwXd7IDnOJfauLvSHV0zkfEdtZpvdi3hGM1twO8EKlI7KFCW-mpnrSA?key=LVJEZHdKQzgxSWdVRlc0dlJ6RnVwcHdfNnRPSGlR