Phóng sự Hình Ảnh Buỗi Họp Mặt Town Hall Meeting Bàn Luận Về Dự Luật Thuế Mới


Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang mạng của hoathinhdon.com

mealtaxtownhallmeeting101316p09

mealtaxtownhallmeeting101316p08

mealtaxtownhallmeeting101316p07

mealtaxtownhallmeeting101316p06

mealtaxtownhallmeeting101316p05

mealtaxtownhallmeeting101316p04

mealtaxtownhallmeeting101316p03

mealtaxtownhallmeeting101316p02

mealtaxtownhallmeeting101316p01