Thông cáo của Cộng Đồng về Chợ Tết Xuân Đinh Dậu 2017 tại Trường Trung Học J.E.B Stuart vào Thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2017


Theo tin BMH

Thông cáo của Cộng Đồng về Chợ Tết Xuân Đinh Dậu 2017, vào ngày Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017, tại Trường Trung Học J.E.B Stuart , Falls Church, Virginia.
Cộng Đồng Việt Nam
Vùng Washington D.C., Maryland & Virginia
Tel: 703 927 2878 / Email: congdongvn.dmv@gmail.com
6131 Willston Drive, Suite E, Falls Chuch, VA 22044

Số: 008/2017/CDTD/VT
Ngày 06 Tháng 01 Năm 2017

Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam
Vùng Washington D.C., Maryland & Virginia

Kính gửi:
Quý vị Truyền Thông Báo chí,
Đài Truyền Hình, Đài Phát Thanh Việt Nam,
Quý Cô Bác, Quý Đồng Hương, quý Anh Chị .
Đồng Kính Gửi:
Hai vị Đồng Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam.
Quý Vị Trong :
Hội Đồng Đại Diện,
Hội Đồng Cố Vấn,
Văn Phòng Thường Trực,
Hội Đồng Chấp Hành

Thưa quý vị, quý cô bác:

CHÚNG TÔI XIN KÍNH GỬI TỚI QUÝ VỊ VÀ CÔ BÁC THÔNG CÁO QUAN TRỌNG CỦA CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM:

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM SẼ TỔ CHỨC CHỢ TẾT CỘNG ĐỒNG XUÂN ĐINH DẬU
CÙNG CHUNG VỚI CHỢ TẾT CỦA HỘI NGƯÒI VIỆT CAO NIÊN VIRGINIA
TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC J.E.B STUART 3301 PEACE VALLEY LN. FALLS CHURCH
NGÀY THỨ BẢY 21 THÁNG 01, 2017 TỪ 9:00AM TỚI 4:00PM..

VÌ LÝ DO KỸ THUẬT:
CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM SẼ KHÔNG TỔ CHỨC CHỢ TẾT TẠI TRƯỜNG
FAIRFAX HIGH SCHOOL TRONG NGÀY CHỦ NHẬT 22 THÁNG 1, 2017.

KÍNH MỜI CÔ BÁC, QUÝ ĐỒNG HƯƠNG THAM GIA CHỢ TẾT CỘNG ĐỒNG XUÂN ĐINH DẬU
VỚI CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM VÀ HỘI NGƯỜI VIỆT CAO NIÊN VIRGINAI TẠI J.E.B. STUART
HIGH SCHOOL NGÀY THỨ BẢY 21 THÁNG 01, 2017. TỪ 9:00AM TỚI 4:00PM.

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG
ĐINH HÙNG CƯỜNG.