Hội Quốc Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông Hoa Kỳ Sẽ Khai Thuế Miễn Phí Cho Cư Dân Thu Nhập Thấp


Theo tin Hội Quốc Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông Hoa Kỳ
Hội Quốc Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông Hoa Ký xin trân trọng thông báo.

KHAI THUẾ MIỄN PHÍ

Chủ Nhật Ngày 26 Tháng 2 Năm 2017
từ 9:30 sáng đến 3:00 giờ chiều
tại Phòng họp Mason District Governmental Center
6507 Columbia Pike, Annandale, VA 22008