Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Vùng Hoa Thịnh Đốn Tổ Chức Đêm Thắp Nến Để Yểm Trợ Tinh Thần Đông Bào Quốc Nội


Theo tin BMH, ALPHA LÊ TIẾN DŨNG, Nhất Hùng & Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Vùng Hoa Thịnh Đốn

BMH
Washington, D.C

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

** Dự báo thời tiết cho biết, tối ngày mai Thứ Bảy,
4 tháng 3, 2017 vùng Thủ đô HTĐ, và Phụ cận,
nhiệt độ xuống thấp, lạnh… Xin Quý Vị, Quý NT và CH tham dự Đêm Thắp Nến, nhớ mặc quần áo thật đủ ấm…

1.- Thư mời tham dự ” Đêm Thắp Nến Để Tiếp Sức và Yểm Trợ Đồng Bào Quốc Nội Trong Công cuộc Đấu tranh Cứu nguy Tổ Quốc “, do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận tổ chức, vào lúc:

8 giờ tối,
ngày Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017,
tại Kỳ Đài Trung Tâm Thương Mại Eden,
Falls Church, Virginia.

Kính thưa Quý Vị, Quý NT và CH,

Sự ủng hộ, và tham dự đông đảo của Quý Vị,
sẽ giúp cho buổi lễ thêm phần trang trọng, thành công ,
và là món quà tinh thần quý báu dành cho Liên Hội và Ban Tổ CHức.

Chân thành cảm tạ.

Trân trọng kính mời..
Thư Mời Đêm Thắp Nến tại Kỳ Đài Thương Xá Eden ngày Thứ Bảy 04 tháng 03 năm 2017, vào lúc 8:00 giờ tối.

Để Tiếp Sức và Yểm Trợ Đồng Bào Quốc Nội
Trong Công cuộc Đấu tranh Cứu nguy Tổ Quốc

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

QUÝ NIÊN TRƯỞNG ,QUÝ CHIẾN HỮU, QUÝ CHỊ EM TOÁN NỮ CATN, QUÝ THÂN HỮU VÀ GIA ĐÌNH.

Hưởng ứng Lời Kêu gọi của Liên hội Cựu Chiến Sĩ –
Việt Nam Cộng Hòa Vùng HTĐ và Phụ cận

THAM DỰ ĐÔNG ĐŨ

ĐÊM THẮP NẾN

VÀ0 LÚC 8:00 P.M,
THỨ BẢY NGÀY 04 THÁNG 3 NĂM 2017
TẠI KỲ ĐÀI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI EDEN.

TRÂN TRỌNG
ALPHA LÊ TIẾN DŨNG

Virginia ngày 28 tháng 2 năm 2017
THƯ MỜI THAM DỰ ĐÊM THẮP NẾN 4-3-2017 TẠI EDEN CENTER

Kính gởi:
– Quý Đồng Hương vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận,
– Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần và Lãnh Đạo Tôn Giáo
– Quý Hội Đoàn và Đoàn Thể trong vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
– Quý cơ quan Truyền Thông, truyền thanh, truyền hình và báo chí
– Quý Niên Trưởng và quý Chiến Hữu QLVNCH

Kính thưa quý vị,

Như quý vị đã biết, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận sẽ tổ chức Đêm Thắp Nến

Yểm Trợ Đồng Bào Quốc Nội Cứu Nguy Tổ Quốc, yểm trợ đấu tranh để đất nước được trường tồn, đồng bào Việt Nam thân yêu

được mọi sự an lành, cơm no áo ấm, công bằng xã hội, dân chủ tự do cũng như nhân quyền sớm thực sự trở lại trên Quê Hương

Việt Nam.

Đêm Thắp Nến sẽ được tổ Chức tại Kỳ Đài Thương Xá Eden ngày Thứ Bảy 04 tháng 03 năm 2017, vào lúc 8:00 giờ tối.

Ông Đinh Hùng Cường, Chủ Tịch TCCD/VN/HTD,MD&VA đã gởi Email xác nhận yểm trợ Đêm Thắp Nến.

Ban Tổ Chức gồm có Chiến Hữu Cố Vấn Tạ Cự Hải, Chiến Hữu Phó Chủ Tịch Nguyễn Thị Bé Bảy, Chiến Hữu Nguyễn Hưng Thái,

Chiến Hữu Phó Hòa, Chiến Hữu Vũ Xuân Đức và Chiến Hữu Lê Tiến Dũng đã chuẩn bị để buổi lễ được thành công.

Mọi việc đã sẵn sàng.

Chúng tôi trân trọng kính mời quý Đồng Hương, quý vị lãnh đạo tinh thần, quý Đoàn Thể, quý Hội Đoàn, quý Niên Trưởng,

quý Chiến Hữu trong vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận đến tham dự Đêm Thắp Nến thật đông đảo.

Kính mời các cơ quan Truyền Thông trong vùng tham dự và xin chuyển tin tức, hình ảnh Đêm Thắp Nến về Quốc Nội để Đồng Bào

Quốc Nội tin tưởng và an tâm rằng Đồng Bào Hải Ngoại luôn luôn theo dõi và luôn nỗ lực yểm trợ Đồng Bào Quốc Nội tranh đấu

cho cơm no áo ấm, công bằng xã hội, dân chủ tự do, nhân quyền và sự vẹn toàn lãnh thổ của quê hương Việt Nam.

Đây là hành động thiết thực mà chúng ta cần phải làm trong giai đoạn này để tiếp sức và Yểm Trợ Đồng Bào Quốc Nội trong

công cuộc Cứu Nguy Tổ Quốc.

Xin chân thành cảm tạ quý vị và chúng ta sẽ gặp nhau trong Đêm Thắp Nến.

Kính
Nguyễn Văn Tần – HTD
Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng HTĐ&PC
Kính gởi:

– Quý Đồng Hương vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận,

– Quý Niên Trưởng và quý Chiến Hữu QLVNCH,

– Quý Chiến Hữu Hội Trưởng trong Hội Đồng Chỉ Đạo LHCCS/VNCH/HTĐ và Phụ Cận.

– Quý Chiến Hữu thành viên trong Ban Chấp Hành LHCCS/VNCH/HTĐ và Phụ Cận.

Kính thưa toàn thể quý vị,

Tin tức về chiến dịch Biểu Tình Ôn Hoà Đồng Loạt Trên Toàn Quốc của Tập Hợp Quốc Dân Việt do Tổ Chức TẬP HỢP QUỐC DÂN VIỆT gởi ra từ Quốc Nội đã lan rộng và gây chấn động mạnh trên toàn Hải Ngoại.

Người Việt Quốc Gia Tị Nạn cộng sản trên khắp thế giới đều nức lòng chờ đợi những diễn biến sẽ xảy ra tại Quốc Nội trong ngày 5 tháng 3 năm 2017 và sau đó.

Cuộc đấu tranh dành lại Cơm No Áo Ấm, Công Bằng Xã Hội, Dân Chủ Tự Do cũng như Nhân Quyền cho đất nước Việt Nam thân yêu là trách nhiệm của tất cả con dân Việt Nam.

Quốc Nội vùng dậy lên tiếng, trách nhiệm chúng ta là phải yểm trợ.

Để góp phần yểm trợ Quốc Nội, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận sẽ tổ chức một Đêm Thắp Nến để hiệp thông với Đồng Bào Việt Nam tại Quốc Nội, cầu nguyện cho đất nước được trường tồn, đồng bào Việt Nam thân yêu được mọi sự an lành và cơm no áo ấm, công bằng xã hội, dân chủ tự do cũng như nhân quyền sớm thực sự trở lại với Quê Hương Việt Nam.

Đêm Thắp Nến sẽ được tổ chức tại Kỳ Đài Thương Xá Eden và lúc 8:00PM ngày Thứ Bảy 4 tháng 3 năm 2017.

Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận trân trọng kính mời Quý Đồng Hưong, Quý Niên Trưởng và Chiến Hữu cùng tham dự Đêm Thắp Nến.

Liên Hội ước mong quý chiến hữu Hội Trưởng loan báo rộng rải tin tức Đêm Thắp Nến và vận động với quý hội viên, gia đình, thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân hữu cùng tham dự đông đủ.

Sự hiện diện của quý đồng hương và sự nổ lực tiếp tay của quý Chiến Hữu Hội Trưởng chắc chắn sẽ đem lại thành công cho Đêm Thắp Nến. Đây là hành động thiết thực để tiếp sức và Yểm Trợ đồng bào Quốc Nội trong công cuộc Cứu Nguy Tổ Quốc.

Xin chân thành cảm tạ Quý Đồng Huơng, Quý Niên Trưởng và Quý Chiến Hữu .

Trân trọng,
Nguyễn Văn Tần – HTD
Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH
Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
02/22/2017