Thông Báo những sinh hoạt Tưởng Niệm Quốc Hận Năm Thứ 42


Theo tin BMH

Updated 4/18/17

Kính thưa Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo,
Kính thưa Quý Vị Chủ tịch, Hội trưởng các Tổ chức, Hội đoàn, và thành viên…
Kính thưa Quý Vị đại diện các Cơ quan Truyền Thông, Truyền hình và báo chí…
Kính thưa Quý Niên trưởng và Chiến hữu,
Kính thưa Quý Đồng hương trong vùng Thủ Đô HTĐ và Phụ cận…

Kính thưa Quý Vị,

Cùng với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia trên khắp thế giới, Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D,C., Maryland và Virginia, cũng sẽ có tổ chức những sinh hoạt để tưởng niệm, năm thứ 42, ngày Quê Hương Miền Nam thân yêu của chúng ta rơi vào tay quân giặc thù bạo tàn khát máu cộng sản Bắc Việt.

Đặc biệt năm nay Ngày Quốc Hận nhằm ngày Chủ Nhật, thuận tiện cho tất cả Quý Vị, để dành ít thì giờ tham dự những sinh hoạt tưởng niệm Quốc Hận sẽ do Cộng Đồng phối hợp tổ chức tại Kỳ Đài Trung Tâm Thương Mại Eden, Lễ Truy Điệu vào tối Thứ Bảy 29/4, và Lễ Chào Quốc Kỳ trưa Chủ Nhật 30/4/2017.

Sự hiện diện quý báu của Quý Vị sẽ giúp cho những sinh hoạt thêm phần trang trọng, để cùng tưởng nhớ đến những ngày tháng đau buồn của quê hương, để tưởng nhớ, và tri ân những Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Đồng bào đã đền ơn nước, thươg nhớ và quan tâm đến những Thương Binh QLVNCH đã hy sinh một phần thân thể, để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam, giờ đây đang sống những ngày cuối đời trong cơ cực và tủi nhục nơi quê nhà, dưới sự cai trị của bọn cộng sản Việt Nam..

Sự tham dự của Quý Vị đồng thời cũng là một món quà tinh thần quí giá dành cho Cộng Đồng và Ban Tổ Chức..

Xin mời Quý Vị xem Chương Trình Sinh Hoạt Tưởng Niệm chi tiết ở dưới với
ngày, giờ, địa điểm, để tường… để yểm trợ và tham dự…

** Ban Tổ Chức hân hoan đón nhận những ý kiến, đề nghị, góp ý và câu hỏi…Xin quý Vị gọi cho chúng tôi..bất cứ lúc nào..

Xin chân thành cảm tạ.

Trân trọng kính mời..

TM. Ban Tổ Chức
Bùi Mạnh Hùng

301-741-5834
Quốc Hận 2017 – Thông Báo / Thư mời..của Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland và Viginia..

Xin kính chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Xin Quý Vị vui lòng ghi nhớ ngày,

giúp đở, và dành ít thì giờ quý báu.

tham dự những sinh hoạt Tưởng Niệm Quốc Hận Năm Thứ 42.

Trân trọng kính mời.

Chân thành cảm tạ..

BMH
Washington, D.C

CDVN Logo 10.jpgQuốc Hận 2017 – Thông Báo / Thư mời..của Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland và Viginia..

Xin kính chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Xin Quý Vị vui lòng ghi nhớ ngày,

giúp đở, và dành ít thì giờ quý báu.

tham dự những sinh hoạt Tưởng Niệm Quốc Hận Năm Thứ 42.

Trân trọng kính mời.

Chân thành cảm tạ..

BMH
Washington, D.C

CDVN Logo 10.jpg

Cộng Đồng Việt Nam
Vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia
P.O Box 1593 Herndon, VA 20172-1593
Phone: 703-927-2878
E-mail: congdongvn.dmv@gmail.com
Ngày 5 Tháng 4, 2017
Số 36 /CĐVN/2017/VT

THÔNG BÁO / THƯ MỜI

Kính gửi:

– LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ VNCH VÙNG HTĐ VÀ PHỤ CẬN,
– QUÝ VỊ LÃNH ĐẠO TINH THẦN CÁC TÔN GIÁO
– QUÝ HỘI ĐOÀN QUÂN CÁN CẢNH VNCH,
– QUÝ CÔ BÁC, QUÝ ĐỒNG HƯƠNG,
– QUÝ CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG, TRUYỀN HÌNH, BÁO CHÍ.

Kính thưa Quý Vị:

Kính mời Liên Hội Cựu Chiến Sĩ / VNCH vùng HTĐ và Phụ cận, quý Hội Đoàn Quân, Cán, Cảnh, quý vị Lãnh Đạo tinh thần các tôn giáo, quý cô bác, quý đồng hương, cùng hợp tác, tham gia NHỮNG SINH HOẠT TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ NĂM THỨ 42, theo lịch trình như sau:

1.- Thứ Bảy, 22 Tháng 4, 2017:

08:00 AM: Lễ treo Cờ rũ Quốc kỳ VNCH tại Trung Tâm Thương Mại Eden,
Falls Church, Virginia.

2.- Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017:

** Tại Kỳ Đài Trung Tâm Thương Mại Eden, Falls Church, Virginia.

08:00 P.M: Lễ Truy Điệu, Tưởng Niệm Quân, Dân, Cán, Chính, Cảnh Việt Nam Cộng Hòa vị quốc vong thân.

09:00 P.M: Chương trình Văn Nghệ Đấu Tranh, Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận, với sự tham dự của các nghệ sĩ quen thuộc của vùng Thủ đô HTĐ và Phụ cận.

3.- Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017:

** Tại Kỳ Đài Trung Tâm Thương Mại Eden, Falls Church, Virginia.

12:00 P.M: Lễ Chào Quốc Kỳ.

** Tại Sheridan Circle ( trước tòa đại sứ cộng sản Việt Nam ).

02:00 P.M: Biểu tình chống cộng và ủng hộ đồng bào quốc nội tranh đấu đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

4.- Nghi lễ Tôn Giáo:

Lễ Tưởng Niệm, Cầu Siêu, và Cầu Hồn cho Quân, Dân, Cán, Chính, Cảnh Việt Nam Cộng Hòa, đã hy sinh vì tổ quốc, đã oan thác trong các ngục tù cộng sản, đã tử nạn trên đường vượt biên, vượt biển tìm tự do, sẽ được Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần các tôn giáo tổ chức tại các địa điểm thờ phượng, và sẽ được thông báo cập nhật.

** Lễ Cầu Hồn:

A.- Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam B. – Giáo Xứ Mẹ Việt Nam
915 S. Wakefield Street 11812 New Hampshire Ave.
Arlington, VA 22204 Silver Spring, MD 20904
703-553-0370 301 622 4895

** Lễ Cầu Siêu:

A.- Chùa Giác Hoàng B. Chùa Hoa Nghiêm
5401 16th. Street, N.W 9105 Backlick Road
Washington, D.C 20011 Fort Belvoir, VA 22060
202-829-2423 703 781 4306

C.- Chùa Di Đà D. Chùa Vạn Hạnh
6822 Columbia Pike 7605 Bull Run Drive
Annandale, VA 22003 Centreville. VA 22121
703-854-1032 703 968 8460

5.- Thứ Ba, ngày 2 tháng 5, 2017

** Tại Kỳ Đài Trung Tâm Thương Mại Eden, Falls Church, Virginia.

12:00 P.M: Lễ Thượng Kỳ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa.

Kính thưa quý vị:

30 Tháng 4 là ngày đau buồn cho đất nước Việt Nam, cả một dân tộc bị đắm chìm trong ách cai trị tàn bạo của cộng sản. 30 tháng 4 của năm thứ 42 này sẽ là năm chúng ta phải chung lưng đoàn kết, cùng nhau kêu gọi đồng bào hải ngoại yểm trợ Quốc Nội trong đấu tranh đòi quyền sống, quyền tự do, dân chủ và nhân quyền.

Chúng tôi ước mong Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng HTĐ và Phụ cận, quý vị Lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý thành viên trong Hội Đồng Đại Diện, quý hội đoàn Quân Cán, Cảnh, quý Đồng hương, tất cả cùng hợp tác và tham dự với Cộng Đồng Việt Nam trong những sinh hoạt Tưởng Niệm Quốc Hận Năm Thứ 42, đặc biệt với Lễ Truy Điệu vào chiều ngày 29/04 & Chào Quốc Kỳ vào trưa ngày 30/04/2017 tại trung tâm thương mại Eden, và sau đó biểu tình trước tòa đại sứ cộng sản Việt Nam tại HTĐ.

Mọi chi tiết về đóng góp & hợp tác, xin Quý vị vui lòng liên lạc:

Ông Bùi Mạnh Hùng, Phó Chủ Tịch Nội Vụ CĐVN kiêm
Truởng Ban Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng 4, 2017.
Phone: 301-741-5834
Trân Trọng.

Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam
vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia
Đinh Hùng Cường.