Phóng sự hình ảnh Lễ Truy Điệu Tưởng Niệm Quân Dân Cán Chính Cảnh Việt Nam Cộng Hòa vị quốc vong thân


Theo tin hoathinhdon.com

Lễ Truy Điệu, Tưởng Niệm Quân, Dân, Cán, Chính, Cảnh Việt Nam Cộng Hòa vị quốc vong thân Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017 Tại Kỳ Đài Trung Tâm Thương Mại Eden, Falls Church, Virginia.