Bữa Cơm Gây Quỹ để Tiếp Tay Cứu Trợ những Nạn Nhân trong Cơn Bão Harvey tại Nhà Việt-Nam


Theo nguồn tin NHÀ VIỆT-NAM

Kính mời tham dự:

1./ Bữa cơm gây quỹ cho nạn nhân bão lụt.
tại Nhà Việt-Nam, ngày 09/09/2017, từ 11am-2pm.