Xin Đến Tham Dự Hội Chợ Đại Học và Chương Trình Đêm Hội Đại Học lần thứ 42 tại Thương Xá Fair Oaks vào ngày Chủ Nhật 15 Tháng 10 Năm 2017


Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

Xin Đến Dự Kết Giao với Đại Học tại Hội Chợ Đại Học và Chương Trình Đêm Hội Đại Học Hằng Năm thứ 42
A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Các học sinh trường trung học và gia đình của Hệ Trường Công Quận Fairfax được khuyến khích đến dự Hội Chợ Đại Học 2017 vào ngày Chủ Nhật 15 Tháng 10 tại Thương Xá Fair Oaks, và Đêm Hội Đại Học vào ngày Thứ Hai 16 Tháng 10 tại Trường Trung Học Tổng Hợp Hayfield. Cả hai buổi sinh hoạt đều cung ứng nhiều cơ hội cho học sinh sắp đi đại học và gia đình để thu thập tin tức về nhiều trường khác nhau.

Khoảng 300 trường và viện đại học có đại diện, với gồm các trường đại học hai-năm và bốn-năm và học viện quân sự.

Có thêm chi tiết và ghi danh tham dự.
https://www.fcps.edu/node/31960