Hãy Ghi Danh Ngay Bây Giờ cho các Lớp Giáo Dục về Nghề Nghiệp đến Bồi Dưỡng cho Người Lớn và Học Sinh từ Mẫu Giáo tới Lớp 12 Cho Chương Trình Mùa Thu 2017


Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

Hãy Ghi Danh Ngay Bây Giờ cho các Lớp Giáo Dục Tráng Niên và Cộng Đồng Mùa Thu 2017
A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Hãy Ghi Danh Ngay Bây Giờ cho các Lớp Giáo Dục Tráng Niên và Cộng Đồng (Adult and Community Education (ACE)) Mùa Thu 2017. ACE cung ứng đủ loại các chương trình cho cộng đồng từ những lớp về nghề nghiệp đến bồi dưỡng cho cả những người lớn và học sinh Mẫu Giáo-Lớp 12. Các môn học sắp tới bao gồm: Fresh Greens Workshop, Ceramic Tile, Introduction to Filmmaking for Teens, Meaningful Meeting Minutes, và nhiều nữa.

Những môn học mở dạy mùa thu có thể xem được tại https://aceclasses.fcps.edu, và việc ghi danh học có thể hoàn tất trực tuyến, bằng điện thoại, qua bưu điện, hay đích thân. Tập danh mục môn học, các Lớp ACE, hiện đang được gởi qua bưu điện đến các cư dân Quận Fairfax và cũng có sẵn tại các thư viện công cộng Quận Fairfax và tại Trung Tâm Plum ở Springfield.